osamelosťOsamelosť a samota sa v praxi považujú často za synonymá, ale v skutočnosti neznamenajú to isté. Osamelosť je pocit a samota situácia, v ktorej sa človek nachádza, pričom táto samota nemusí byť vždy sprevádzaná nepríjemnými pocitmi osamelosti.

Je veľa ľudí, ktorí sú radi sami a dokonca samotu častejšie vyhľadávajú alebo potrebujú. Osamelosť, ak nejakú predsa len pociťujú, je zriedkavá, vystačia si veľmi dobre sami. Isteže nie sú úplne a stále sami, nie sú predsa v situácii Robinsona. Ale samota im nevadí a keď jej majú dosť, majú za kým ísť.

Je však aj veľa ľudí, ktorí pocity osamelosti zažívajú pomerne často alebo dlhodobo. A to aj v spoločnosti ľudí. Pocit osamelosti pozná asi každý z nás a nemusí byť problémom. Problémom sa stáva vtedy, keď je dlhodobý alebo silný a najmä, keď nám situácia dlhodobej alebo častej samoty vadí, trápi nás. Skúsme sa zamyslieť, z čoho pocit osamelosti pramení, aké sú príčiny osamelosti a čo možno proti pocitom osamelosti urobiť. 

Príčiny osamelosti

Jednou z príčin je strata blízkej osoby, alebo blízkych osôb a človek ostane sám (najčastejšie úmrtím, rozvodom, odchodom detí z domova), na čo nebol zvyknutý a hoci aj má známych a pár priateľov, nemusí to stačiť na zaplnenie prázdnoty. Strata blízkych je však prirodzene spojená aj s inými negatívnymi pocitmi ako je depresia, frustrácia, zatrpknutosť a pod. takže len málokedy je človek ochotný alebo schopný hľadať riešenie. Chce to istý čas než tieto negatívne emocionálne stavy odznejú. Nemá zmysel ich potláčať. Ak sú však tieto emócie príliš silné alebo trvajú príliš dlho, je potrebné s tým niečo robiť. Iný prípad môže nastať, keď človek zmení miesto pobytu (odchod za prácou do zahraničia, dlhodobá odborná stáž a pod.), kedy stráca svoje obvyklé spoločenské kontakty (nie úplne, lebo telefóny a internet situáciu zmierňujú) a nové kontakty si len ťažko nachádza. Novou situáciou môže byť aj odchod do dôchodku, presťahovanie sa do novej lokality, dlhodobá starostlivosť o rodinného príslušníka, znemožňujúca udržiavanie spoločenských kontaktov a mnoho iných. Tieto príčiny môžeme nazvať ako situačné. Riešenie pocitov osamelosti tu súvisí s adaptáciou na nové životné podmienky, na zmenenú situáciu.

Iná skupina príčin osamelosti prichádza do úvahy vtedy, keď človek žije dlhodobo sám, proti svojej vôli. To znamená, že nemá partnera ani priateľov, napriek tomu, že by ich chcel mať. Cíti sa izolovaný a neraz bezmocný. Sú to obvykle určité povahové alebo osobnostné charakteristiky, ktoré sťažujú alebo do istej miery znemožňujú nadviazať bližší vzťah s inými ľuďmi. Týmito vlastnosťami môže byť napríklad prílišná uzavretosť, nesmelosť, prílišná kritičnosť a náročnosť, nedostatok taktu, tolerancie alebo trpezlivosti a mnohé ďalšie.

Tieto dve skupiny príčin sa navzájom nevylučujú, to znamená, že môže ísť aj o kombináciu situačných a osobnostných faktorov.

Čo urobiť proti pocitom osamelosti

V prvom rade si je treba uvedomiť príčiny. Situačné faktory vyžadujú určitý čas, kým sa človek ako tak vyrovná s novou situáciou. Napríklad ovdovelý človek si po čase na samotu zvykne a nevadí mu, a ak áno, nájde si nového partnera/partnerku, alebo si aspoň zadováži spoločenského psíka či iné domáce zvieratko.

S osobnostnými príčinami je to horšie. Buď si ich človek nie celkom uvedomuje a svoju situáciu zvaľuje na iných, prípadne na osud, alebo o nich vie (s povzdychom „ja som už raz taký“), ale nechce, resp. nevie ich zmeniť.

Je viac možností, ako pracovať na sebe. Jednou z možností, ako sa zbaviť niektorých svojich nevhodných spoločenských vlastností, zdokonaliť sa a byť príjemnejším a obľúbenejším spoločníkom je využiť Bachovu terapiu s jej harmonizujúcimi energiami. Pomocou nej sa tiež môže zmeniť osamelosť na dobre znášanú samotu.

Tu sú niektoré možnosti:

Uzavretá povaha, ktorá ťažko nadväzuje kontakty a okolím je neraz mylne vnímaná ako neprístupná alebo príliš hrdá (čo ale nevylučuje, že niektorí môžu skutočne takými byť). Človek uprednostňuje samotu, aj keď mu to nevyhovuje. Nezačína rozhovor, radšej čaká na iniciatívu druhej strany. Od ostatných si nevedomky drží odstup, pretože neznáša pocit, že sa vnucuje alebo že by ho mohli iní vnímať ako vtieravého. Nemieša sa do záležitostí iných ľudí, nezdieľa svoje myšlienky a pocity s nimi. Je veľmi zdržanlivý, nie pre nedostatok sebavedomia, ale pre nedostatok spoločenských zručností. Pomáha esencia Dr. Bacha Water Violet (Perutník).

Sklon k egocentrizmu, potreba byť neustále v strede pozornosti. Akúkoľvek tému rozhovoru človek obráti na seba, na svoje problémy a zážitky. Druhých ľudí takmer nepustí k slovu a veľmi nerád počúva iných. Okolím je považovaný za otravného, urozprávaného, príliš zaujatého samým sebou a preto sa mu ľudia vyhýbajú ako sa len dá. Tento typ človeka sa potrebuje učiť empatii (schopnosť vcítiť sa do prežívania iných), schopnosti počúvať druhých a najmä úprimne sa zaujímať o druhých ľudí. V tom mu môže pomôcť Bachova esencia Heather (Vres).

Nedostatok sebavedomia, sebadôvery pomôže odstrániť Larch (Smrekovec). Ak je to strach z odmietnutia alebo iný strach brániaci nadviazať kontakt s iným človekom, spoľahlivo sa ho možno zbaviť esenciou Mimulus (Čarodejka). Obe esencie dodávajú odvahu a umožňujú aktívnejší prístup k životu. Konkrétne vám napríklad umožnia prevziať iniciatívu a sami pozvete niekoho na kávu miesto čakania, kým vás pozve on.

Ak býva človek podráždený kvôli maličkostiam, nevie sa vcítiť do prežívania druhých, považujú ho za netolerantného, príliš prísneho, kritického a večne nespokojného, a preto aj za nepríjemného a neobľúbeného spoločníka, vtedy pomáha obnoviť kontakt k sebe a k druhým esencia Beech (Buk).

Sklon k uponáhľanosti a pocitu, že ho druhí ľudia svojou pomalosťou zdržiavajú, vyvoláva podráždené a zbrklé reakcie. Človek radšej všetko urobí sám, lebo je to rýchlejšie a nemusí sa rozčuľovať. Chýba trpezlivosť čakať, než to urobí niekto druhý. Svojou podráždenosťou, ak niečo nejde rýchlo a svojou prchkosťou odrádza ostatných ľudí od bližšieho kontaktu. Esencia Impatiens (Netýkavka) je tu nenahraditeľným pomocníkom.

Ak je človek permanentne zle naladený, podráždený, zlostný, podozrievavý, závistlivý a podobne, určite mu to neprospieva v partnerských a všetkých ostatných vzťahoch. Nedokáže byť príjemným a srdečným spoločníkom, pretože mentálne je nastavený negatívne. Prostriedkom nápravy, zmeny je v tomto prípade Bachova esencia Holly (Cezmína).

V prípade komunikačných problémov a častých nedorozumení s ľuďmi alebo pocite nepochopenia inými je užitočná kombinovaná bioesencia Komunikácia prípadne  bioesencia Konflikt (Conflicts). Veľmi dobrou voľbou pri problémoch v akýchkoľvek medziľudských vzťahoch je austrálske kombinovaná esencia Relationships Essence.

Ako teda prekonať pocit osamelosti?

V prvom rade byť aktívny, nesedieť doma pri televízore a nečakať, že to pominie. Dôležité je vymyslieť nejakú aktivitu a aj ju zrealizovať. Tu sú niektoré tipy:

  • Priznať si slabšie stránky povahy a pracovať na svojich povahových vlastnostiach, aby ste boli lepším, tolerantnejším a empatickejším voči iným, prekonali zameranosť na seba a svoje problémy. Konkrétne možnosti, inšpirácie sú uvedené v predchádzajúcej časti.
  • Nájsť si nového koníčka, alebo sa vrátiť k starému, z mladosti. Je dobré nájsť si spoločenského koníčka – spevokol, cvičenie alebo turistiku, spoločenské tance, kurz varenia alebo pestovania bonsajov, štúdium na univerzite tretieho veku alebo cudzích jazykov a mnohé ďalšie. Ak je vo vašom okolí nejaký záujmový klub alebo združenie (klub zberateľov, vyšívania a paličkovania, klub záhradkárov alebo rybárov, klub pozitívneho myslenia a podobne), zapojte sa doň. Ak nie je, môžete sa pokúsiť založiť nový. Hobby je veľmi dôležité nielen pre pocit spokojnosti a radosti, s ktorým je sprevádzané, ale aj ako téma konverzácie.
  • Využívať možnosti internetu – mail, chat, skype, sociálne siete (nielen Facebook existuje), diskusie na rôznych internetových fórach. Ako dočasné, krátkodobé a náhradné riešenie spoločenského kontaktu to môže byť celkom dobré riešenie. Treba si však dať pozor na rôzne riziká a nástrahy internetu, resp. jeho užívateľov. Dočasné riešenie preto, že žiadna virtuálna realita nenahradí úplne osobný kontakt.
  • Podobným náhradným spoločníkom môže byť aj zápisník alebo denník, do ktorého si budete písať svoje pocity a zážitky, ktoré nie je komu povedať. Jednak tak vyjadríte svoje vnútorné rozpoloženie, jednak býva denník zdrojom lepšieho sebapoznania a pochopenia určitých súvislostí. Môžete tiež napísať list imaginárnemu neexistujúcemu priateľovi a dostať tak nepríjemné pocity zo seba von.
  • Je dobré si uvedomiť, z čoho pramení náš pocit osamelosti a či naozaj nedokážeme byť nejaký čas spokojní sami. Ak nie, zoznamiek je dosť a sú plné inzerátov, treba sa odhodlať venovať im čas a energiu. Ale ani pomocou nich sa nemusí podariť nájsť priateľstvo, nie to ešte životného partnera. Vyžaduje to naozaj veľa času, veľa energie, odvahy a trpezlivosti.
  • Nebuďte stále doma len preto, že nemáte ísť s kým von. Vyberte sa na vychádzku do parku aj sami s knihou, časopisom. Aj na výlet organizovaný niektorou agentúrou. Aj na krátku dovolenku skúste ísť sami. Aj do divadla, či do kina. Lebo možno tam stretnete príbuznú dušu, budúceho priateľa, priateľku. Ak je vám to nepríjemné ísť sám, treba si uvedomiť, že ľudia chodia von (na vychádzku, na výlet, alebo niekam) aj preto, aby si oddýchli od ľudí, mali čas pre seba. A tiež to, že je to pre vás len otázka nezvyku.
  • Ak vás doma prepadnú neželané pocity, prinúťte sa začať robiť niečo, najlepšie niečo, čo vás skutočne baví, teší. Ak vás nič neteší, ani vaše záľuby ( je možné, že máte depku a pomohol by Gentian – Horček) je dobré nezaháľať, ale pustiť sa do práce alebo nejakej aktivity. Johan W. Goethe vraj raz povedal, že samota je dobrá vec, ak človek žije v mieri so sebou samým a má niečo určité na práci. Tieto jeho slová tiež napovedajú, že je dôležité naučiť sa žiť v mieri so sebou, byť vyrovnaný a mať dobrý vzťah k sebe. Určite nie je na škodu naučiť sa konštruktívne využiť svoju samotu a urobiť z nej dobrú vec. Príkladom môžu byť ľudia, ktorí milujú samotu.
  • Ak cítite, že sa potrebujete zdokonaliť v konverzácii, máte pocit, že ste nezaujímavý, či dokonca nudný, alebo ťažko hľadáte tému na rozhovor, možno si nájdete nejaký výcvikový kurz komunikácie alebo aspoň knihu s návodmi typu ako zbaliť ženu/muža alebo si prečítate niečo odbornejšie k téme medziľudských vzťahov. Ale treba mať na pamäti, že aj veľa „teórie“ škodí a druhá strana vás môže ľahko prekuknúť – najmä ak čítala to, čo vy.
  • Môžete sa napríklad zapojiť do dobrovoľníckych akcií dobročinných organizácií.

Samota nie je zlá, ale osamelosť áno. Potreba spoločenského kontaktu je základná ľudská potreba. Aj ten najväčší samotár potrebuje k spokojnému životu kontakt s druhými ľuďmi (preto je odsúdenie na samotku jeden z najťažších trestov). Ak naša potreba kontaktu s inými ľuďmi nie je naplnená, dostaví sa pocit osamelosti. Všetci ten pocit poznáme a z času na čas zažijeme. Ak je ale osamelosť dlhodobejšia, dostávame sa do začarovaného kruhu, z ktorého je časom čoraz ťažšie vyjsť von a je riziko, že sa stane chronickým stavom, ozajstným problémom. Preto je lepšie začať s tým niečo robiť čo najskôr.