Bachova terapia zvierat

vyhodený či stratený?

Vieme, že zvieratá trpia náladami a negatívnymi stavmi podobne ako ľudia a majú tiež svoje negatívne povahové rysy. Zvieratá citlivo reagujú nielen na vonkajšie prostredie a náladu svojho majiteľa, ale aj na Bachove kvetové esencie pre zvieratá. Užívanie Bachových kvapiek je jednoduché, mimoriadne jemné a bezpečné. Aj keď sa náhodou nesprávne rozhodnete pre tú-ktorú esenciu, zvieraťu to neublíži. Môžu sa užívať spolu s klasickými liekmi bez obáv z liekovej interakcie.

Pri rozhodovaní sa, ktorá esencia je pre zviera najvhodnejšia, je potrebné pokúsiť sa vcítiť do zvieraťa, pozorovať ho a zistiť tak jeho emocionálne rozpoloženie alebo príčiny jeho nevhodného, či zvláštneho správania. Nie vždy je to ľahké. Úspech terapie však závisí predovšetkým od správnej voľby kvetových esencií.

Najčastejšie situácie a aktuálne emocionálne stavy u zvieraťa, kedy je vhodné použiť Bachovu krízovú Rescue Remedy esenciu pre zvieratá (neobsahuje alkohol) sú napríklad:

 • stres z návštevy veterinára, výstavy
 • zranenie, lekársky zákrok
 • zmena majiteľa, úmrtie majiteľa, blízkej osoby
 • akékoľvek silné zľaknutie sa
 • zmena prostredia, sťahovanie, cestovanie
 • ohňostroj (nielen silvestrovských osláv), nadmerný hluk (napr. lietadiel)
 • strach z iných zvierat a ľudí, napr. týrané zviera, napadnutie iným zvieraťom

Terapia krízovou esenciou Rescue Remedy býva obvykle krátkodobá.

Najčastejšie problémy zvierat, ktoré rieši Bachova terapia

Okrem toho Bachova terapia dáva možnosť „napraviť“ niektoré problematické typy správania sa zvierat. Takáto terapia býva dlhodobejšia. Ide napríklad o takéto typy správania a možnosti Bachovej terapie:

 • hyperaktivita – správanie zvierat s veľmi vysokou hladinou energie, zvieratá, ktoré sa nikdy nedajú zastaviť. Tiež príliš „temperamentné“ zvieratá, s cholerickými a príliš impulzívnymi a nedočkavými reakciami. (Impatiens, Vervain alebo ich kombinácia)
 • obsedantné správanie – opakované nutkavé správanie, napr. olizovanie sa, krútenie sa a iné stereotypné pohyby. ( White Chestnut v kombinácii s Aspen)
 • vystrašenosť, bojazlivosť, strach zo známych dôvodov (Mimulus)
 • vyžadovanie si neustálej pozornosti majiteľa, alebo aktuálnej spoločnosti (Chicory)
 • žiarlivosť spojená s neprimeranými reakciami na nového člena rodiny alebo nové zviera v dome (Holly, Beech a Walnut)
 • smútok, odmietanie jedla a pitia v dôsledku odlúčenia od domova alebo od majiteľa (Honeysuckle, Gentian možno aj Mimulus)
 • nesprávne návyky a výcvik v nových vzorcoch správania (Chestnut Bud plus Walnut)
 • prílišná dominancia, neprimeraná obrana teritória, agresivita, útočnosť (Vine)

Dnes už existujú hotové kvapky,  namiešané zmesi Bachových esencií pre najčastejšie problémy zvierat.  Bližšie informácie o jednotlivých bio  Bachových kvapkách pre zvieratá sú uvedené v sekcii Bio-Bachove kvapky pre zvieratá.

Spôsob užívania a dávkovanie Bachových kvapiek u zvierat

Bachove esencie sa nakvapkajú do misky s vodou a/alebo do jedla (pri mačkách, ktoré málo pijú, radšej do jedla). Ak zviera úplne odmieta stravu a/alebo vodu, nakvapkať, prípadne votrieť esenciu na srsť zvieraťa, najlepšie na mieste, kde sa najčastejšie olizuje. Možno tiež vtierať do uší, vankúšikov labiek atď. ale neúčinkuje to tak rýchlo, ako orálnou cestou. Ak nie je možné priblížiť sa k zvieraťu sprejom nastriekať do priestoru zvieraťa minimálne 2krát denne (20 kvapiek zmiešať s 50ml vody v rozprašovači, alebo Rescue Remedy vo forme spreja).

Zviera musí užiť esenciu nejakým spôsobom aspoň štyrikrát denne a to aspoň prvých pár dní.
(do krmnej dávky a do misky s vodou 4 kvapky zo zásobnej, mixovacej fľaštičky). V prípade väčších zvierat, napr. koní, sa dávka zvyšuje na cca 12 kvapiek 4krát denne.
Po týždni alebo 10 dňoch, je niekedy možné dávkovanie znížiť na 3krát denne.

Užívanie Rescue Remedy – krízovej esencie v očakávaní stresujúcej udalosti, t.j. pred udalosťou, je potrebná dávka 2krát alebo 3krát v 15 min. intervaloch, aspoň 45 minút pred začiatkom očakávanej situácie.
Ak podávame Rescue Remedy bezprostredne po akútnej, nečakanej situácii, neraz zaberie už prvá dávka ® Rescue Remedy.

Terapia dlhodobých, chronických problémov v správaní zvierat vyžaduje dlhšiu dobu, je potrebná trpezlivosť, pretože liečba môže trvať aj 4-6 mesiacov. Účinok terapie esenciami je často založený na dôslednosti, pravidelnosti ich užívania. Čas a úsilie vynaložené na terapiu Bachovými kvetovými esenciami budú určite vynahradené spokojnosťou ako zvieraťa/zvieratka, tak aj jeho majiteľa.

 

Použitá literatúra:
H.Graham a G.Vlamis: Bachova květová terapie pro zvířata. Triton, 2008