Africké stromové esencie PLATBOS

Africké stromové esencie sú ďalšie esencie z kvetov a stromov inšpirované systémom esencií Dr. E. Bacha. Pochádzajú z unikátneho pralesa južnej Afriky Platbos. Preto sa nazývajú ako Platbos esencie. Ich autorkou je Melissa Saayman Krige.

Každej esencii je priradená určitá farba, ktorá má podporný účinok a niektoré esencie majú prepojenie na konkrétne energetické centrum fyzického tela, tzv. čakru. Niektoré esencie majú aj doplnkovú podpornú esenciu, ktorá môže pôsobenie primárnej esencie ešte zosilniť.

V článku Liečivá energia z afrického pralesa sú ďalšie informácie o týchto esenciách, stromoch a kvetoch.

African Wild Olive – Strom viery 20ml 15,60€

Vypredané

Afreican Wild Olive essence

 • esencia vhodná v období núdze či strádania, v časoch zúfalstva, vyčerpania, kedy je potrebná sila, statočnosť a ochrana
 • podporuje trpezlivosť a vieru v najťažších chvíľach života
 • podporuje slovné sebavyjadrenie, čo prináša pohodu a upokojenie
 • pomáha pri bolestiach krku a chrbta a s tým spojenými problémami
 • harmonizuje 5. čakru – krčnú.

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo na jazyk minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Prostredníctvom ticha a rozjímania sa spájam so Zdrojom. Spokojnosť pramení z mojej duše. Som v jednote so životom.

Príslušná farba: modrá

Black Bark – Bladder Nut – Strom sebapoznania 20ml  15,60€
Bladder Nut essence

 • učí nás, že byť sám sebou je základom spokojnosti a úspechu
 • pomáha zbaviť sa snahy byť niekým iným, než skutočne sme, čím posilňuje našu životnú silu,
 • pomáha uvedomiť si tie stránky našej osobnosti, za ktoré sa hanbíme, resp. ktoré považujeme za nežiaduce a porozumieť nevedomým vzorcom správania, ktoré potom sme schopní zmeniť
 • prispieva k lepšiemu pocitu zo seba, cítiť sa dobre „vo vlastnej koži“
 • vhodné pre tých, ktorí sa skrývajú za nejakú masku, majú o sebe zlú mienku alebo nízke sebavedomie
 • pomáha pri zmenách nálad
 • učí nás, že všetko je tak, ako má byť

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Moje vnútorné svetlo je darom tomuto svetu. Vyžarujem toto svetlo a teším sa z jeho krásy.

Podporujúca esencia: Saffron Wood

Príslušná farba: zlatá

Cherry Wood – Strom pokoja, vyrovnanosti   20ml  15,60€

Vypredané

Bladder Nut

 • prináša pokoj a útechu
 • pomáha pri zážitku šoku, strachu, zľaknutí alebo traume
 • pomáha nájsť cestu z ochromenia po týchto zážitkoch a vytvára priestor pre samoliečenie a opätovné zapojenie sa (návrat) do života

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Vonkajší svet je odrazom môjho vnútorného pokoja. Som Pokoj.

Príslušná farba: purpurová

Fine Ironwood – Pock Iron – Strom intuície 20ml 15,60€

Vypredané

Fine Ironwood essence

 • zvyšuje vnímavosť a intuíciupomáha vidieť situácie ucelene a získať tak nový pohľad
 • prináša jasnosť, zaostrenie a perspektívu stavu vecí v danom okamih
 • pomáha spojiť sa s vnútornou múdrosťou
 • harmonizuje 6. čakru – tretie oko

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Môj vnútorný zrak je osvetlený božskou modrosťou. Pozerám sa na svet cez lásku a svetlo.

Príslušná farba: indigo

Hard Pear – Strom odpustenia 20ml 15,60€

Vypredané

Hard Pear essence

 • pripomína nám, že všetky zážitky, skúsenosti sú súčasťou nášho duchovného vývoja
 • prináša väčšie pochopenie, prečo sa veci dejú tak, ako sa dejú
 • pomáha vidieť pozitíva dokonca aj v bolestnej udalosti
 • učí nás, že odpustenie je zdrojom samouzdravovacieho procesu
 • pomáha uvoľniť, spracovať a zanechať nevyriešené témy, negatívne emócie, napríklad rozhorčenie a závisť
 • esencia je vhodná pre tých, ktorí trpia posttraumatickým stresom

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Opúšťam všetky svoje minulé hodnotenia. Vidím teraz dokonalosť vo všetkých veciach.

Podporujúca esencia: Cherry Wood

Príslušná farba: limetkovo zelená

Milkwood – Strom celistvosti 20ml 15,60€

Vypredané

Milkwood essence

 • prináša hlboký pocit spolupatričnosti, súnaležitosti
 • pomáha zbaviť sa pocit neistoty a nedostatku uzemnenia
 • pomáha vyrovnávať sa so zmenami v rodine (rozvod, strata)
 • zbavuje nočných morov, obáv z neznámeho
 • podporuje prijatie zodpovednosti a vieru v svoj vlastný vývoj
 • pomáha uvedomiť si, že máme silu a schopnosť meniť negatívne veci/energiu na pozitívne
 • prepojuje nás s osobnou silou, pomáha cítiť sa doma na Zemi a uvedomiť si, že sme všetci ako „jedna rodina“
 • harmonizuje 1. čakru – základnú/koreňovú

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Som v jednote so Zemou. Prijímam a zdieľam jej hojnosť s vďačnosťou. Zaslúžim si hojnosť.

Podporujúca esencia: White Stinkwood, Spike Thorn

Príslušná farba: červená

Rock Alder – Strom blaženosti 20ml 15,60€

Rock Alder essence

 • harmonizuje mužskú a ženskú energiu
 • pomáha vyjadriť svoje najvnútornejšie pocity, zvyšuje dôveru a harmóniu v dôverných vzťahoch
 • pomáha pri zachovávaní hraníc a rovnováhy vo vzťahoch (napr. idealizmus, závislosť)
 • podporuje zmyselnú, sviežu a mladistvú energiu
 • pomáha zbaviť sa sebectva a žiarlivosti
 • harmonizuje 2. čakru – sakrálnu

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Moje vnútorná mužská a ženská energia sú v božskej rovnováhe. Vo všetkých mojich vzťahoch je harmónia.

Podporujúca esencia: African Wild Olive

Príslušná farba: oranžová

Saffron Wood – Strom útechy 20ml 15,60€

Vypredané

Saffron Wood essence

 • je úžasný a nepostrádateľný pre citlivú dušu, ktorá je ľahko zraniteľná
 • esencia vhodná pre tých, ktorí sa cítia byť zmätení
 • ponúka útechu v dobe emocionálneho zranenia, straty či smútku
 • pomáha vyjadriť problémy a obavy
 • vhodná pre deti, ktorým sa cnie po domove alebo ktoré sa musia
 • prispôsobiť novému prostrediu (škôlka, škola)
 • pomáha harmonizovať iracionálny strach o bezpečnosť svojich detí u príliš ochraňujúcich rodičov.

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Verím v múdrosť svojho srdca. Verím v proces života.
Podporujúca esencia: Wild Peach

Príslušná farba: strieborná

Sea Guarrie – Strom inšpirácie 20ml 15,60€

Vypredané

Sea Guarrie essence

 • navracia energiu, vitalitu, temperament, nadšenie, vzrušenie
 • podporuje tvorivého ducha a zvyšuje kreativitu, duševne povznáša
 • prináša inšpiráciu, hravú energiu a zmysel pre humor
 • napomáha zbaviť sa depresie, apatie, ľahostajnosti a nezáujmu o život
 • esencia vhodná pre tých, ktorí majú pocit odcudzenia, izolácie od ostatných
 • pomáha pri probléme precítiť svoje emócie
 • esencia je vhodná pre tých, ktorí sa nevedia zastaviť a vychutnať si krásu života

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Láska je zdrojom mojej inšpirácie a radosti. Vytváram zázrak krásy v mojom živote.

Príslušná farba: tyrkysová

Spike Thorn – Strom láskavosti 20 ml 15,60€

Vypredané

Spike Thorn essence

 • obmäkčuje srdce a pomáha uvedomiť si dôležitosť prispôsobenia sa, poddania sa, vzdania sa
 • pomáha zbaviť sa hnevu, zatrpknutosti, nepriateľského postoja a prejaviť srdečnosť, oddanosť, súcit
 • povzbudzuje k vyjadreniu pravého Ja, posilňuje sebavyjadrenie
 • pomáha získať vhľad a porozumenie v situáciách, kedy sa cítime akoby v pasci alebo máme pocit, že sa nemôžeme pohnúť z miesta
 • harmonizuje 4. čakru – srdečnú

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Otváram srdce láske. Láska mení môj svet. Som láska.

Príslušná farba: zelená

White Pear – Strom radosti  20ml   15,60€

Vypredané

White Pear essence

 • napomáha uvedomiť si svoje skryté túžby
 • zvyšuje vnímavosť na krásu života
 • podporuje sebaprijatie a srdečnosť
 • pomáha pri hľadaní vlastnej cesty v živote, pokiaľ sme odhodlaní dotiahnuť veci do konca
 • vhodná pri potrebe prejaviť hojnosť, blahobyt v svojom živote
 • esencia je vhodná pre tých, ktorí sú príliš sebakritickí alebo majú nejaký problém s prijatím svojej príťažlivosti, so sexualitou, s prijatím lásky

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Som dokonalá bytosť. Mám rád svoj život a prijímam jeho úplnosť. Vidím túto dokonalosť u iných a teším sa z nej.

Podporujúca esencia: Sea Guarrie

Príslušná farba: korálovo ružová

White Stinkwood – Strom svetla 20ml 15,60€
White Stinkwood essence

 • napomáha napojiť sa na svoje Vyššie Ja a vnútornú múdrosť
 • poskytuje energetickú ochranu
 • esencia je vhodná v období osobnostnej transformácie a životných zmien a vyrovnávania sa s nimi
 • poskytuje podporu, keď chceme previesť zámer do reality
 • napomáha pri rozvoji schopností channelingu
 • harmonizuje 7. čakru – korunnú

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Som svetelná bytosť a mojim zdrojom je láska. Moje svetlo mení svet. Som v súlade so Svetlom.

Príslušná farba: biela/fialová

Wild Peach – Strom odvahy 20ml 15,60€

Vypredané

Wild Peach essence

 • pomáha nám spojiť sa s našou vnútornou silou
 • pomáha pri nerozhodnosti
 • svojou silnou energiou nám svieti na cestu
 • posilňuje odvahu a statočnosť
 • podporuje sebaúctu, súcit a múdrosť v podobe pokory
 • vhodná pre tých, ktorí majú pocit obete
 • podporuje schopnosť uplatniť sa na tomto svete a presadiť svoje záujmy
 • harmonizuje 3. čakru – solar plexus

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Mám odvahu vytvárať si svoju vlastnú realitu, hovoriť pravdu a ísť svojou vlastnou cestou. Verím svojej vnútornej intuícii.

Príslušná farba: žltá

Špeciálne Platbos esencie

Baobab esencia 20ml 19,60€

Vypredané

Baobab essence

 • lieči staré zranenia, ublíženia, aj z dávnej minulosti
 • napomáha získať hlbší vhľad do situácie, prebúdza a posilňuje predvídavosť
 • poskytuje novú perspektívu, čo vyzeralo doposiaľ ako nemožné, je možné
 • harmonizuje všetky čakry

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Som tu a teraz. Pevne stojím na zemi, plne si uvedomujem prítomnosť vo fyzickom svete, moje Svetlo je ukotvené na nebesiach a vnímam svoje potreby. Z tohoto základu hojnosti zdieľam svoje jedinečné vlohy a schopnosti so svetom. Dávam a prijímam s vďačnosťou.

Príslušná farba: biela, zlatá a purpurová
Biela znamená čistotu, svätosť, jasnosť, osvietenie, ochranu; zlatá symbolizuje autentickú silu, vedenie; purpurová predstavuje prepojenie medzi nebom a Zemou, farba liečiteľa.

Lion* esencia 20ml 15,60€

Vypredané

Lion essence
Použitie: pri meditácii

 • posilňuje auru
 • podporuje jasnosť a sústredenie sa, aby naše priania a sny zamerané na kolektívne dobro sa stali skutočnosťou.

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Idem v ústrety svojej božskej sile. Mám podporu a ochranu Svetla.

Príslušná farba: purpurová a limetkovo zelená
Purpurová symbolizuje most medzi nebom a Zemou. Je to farba liečiteľa, ktorý sa napojuje na božské vedenie. Limetkovo zelená je doplnková farba purpurovej. Posilňuje energiu srdca, dôveru, spolutvorenie a nové začiatky.

* Levia esencia, nazývaná ako „The Lion Star Gate Mystical“ esencia – Mystická hviezdna brána Leva.

Whale Song Wisdom* esencia 20ml 15,60€

Vypredané

WhaleSong essence

 • prináša ochranu, najmä v ťažkej situácii a pri pocite, že strácame silu
 • pripomína, odkiaľ môžeme energiu čerpať
 • umožňuje prístup do hlbokého meditatívneho stavu a preniknúť do našich dávno uložených spomienok, ktoré stále v sebe držíme.

Užívanie:
Obvykle 4 kvapky 4x denne do 100 ml vody alebo priamo do úst minimálne 4 týždne.

Afirmácia:
Napájam sa na starobylú a láskyplnú múdrosť veľrýb. Tvorím jednotu a kúzla pre najvyššie dobro všetkých.

*Pieseň múdrosti veľryby. Veľryby sú podľa legiend strážcovia Večnosti, hovorí sa, že spolu s delfínmi udržujú na našej planéte najvyššiu úroveň vedomia.