Originálne Bachove kvetové esencie

Originálne Bachove esencie pomáhajú zbaviť sa nepríjemných duševných stavov a vlastností ako sú stres, strach, depresia, šok, únava, tréma a iné. Sú uvedené podľa abecedy (anglický názov).  Uľahčiť voľbu správnej esencie vám môže  Zoznam esencií podľa problému, situácie.

AgrimonyAgrimony esencia (Repík) 20 ml   13,40€

Bachove kvapky určené pre toho, kto potláča svoje pocity, z čoho vzniká napätie, kŕčovitosť. Agrimony pomáha vyrovnať sa s vecami takými, ako sú a činí človeka schopným cítiť, že nie je nevyhnutné, aby bol šťastný stále – že je v poriadku necítiť sa vo svojej koži.  Viac info

Bachova esencia Aspen

Aspen (Osika)  20 ml   13,40€

Na nevysvetliteľné obavy, nervozitu, panický strach. Je to tiež výborná pomoc proti prejavom náhlej úzkosti či záchvatov úzkosti, kedy človek okrem strachu trpí­ búšením srdca a potením sa. Viac info

Bachova esencia Beech

Beech  (Buk) 20 ml   13,40€

Esencia pre tých, čo niečo alebo niekoho neznášajú, trpia na alergie, resp.  sú veľmi kritickí, prísni, vidia skôr to negatívne na veciach a ľuďoch než to pozitívne. Viac info

Bachova esencia Centaury

Centaury  20ml  (Zemežlč)  13,40€

Pomáha tým, čo nevedia niečo odmietnuť, aj keď im to nevyhovuje, dajú sa ľahko zmanipulovať, nedokážu požiadať o pomoc. Uprednostňujú potreby druhých na svoj vlastný úkor. Viac info

Cerato esencia

Cerato  20ml (Rohoblizník)   13,40€

Pre tých, čo pochybujú o svojej schopnosti správne odhadnúť situáciu, neveria svojej intuícii ani vlastnému úsudku. Viac info

Cherry plum esencia

Cherry Plum (Slivka)  20ml    13,40€

Na hlboké zúfalstvo, obavy zo straty sebakontroly. Viac info

Chesnut Bud esencia

Chesnut Bud (Púčík pagaštana)  20ml    13,40€

Bachove kvapky určené tým, čo sa nevedia poučiť zo svojich skúseností, robia stále tie isté chyby. Zlepšuje učenlivosť. Viac info

Chicory esencia

Chicory (Čakanka)  20ml    13,40€

Pre ľudí, ktorí sú až príliš starostliví, lipnú s prehnanou starostlivosťou najmä na tých, ktorých majú radi, obetujú sa a čakajú vďačnosť. Viac info

Clematis esencia

Clematis (Plamienok) 20ml    13,40€

Esencia na nepozornosť, zasnenosť, roztržitosť, únik pred  realitou do fantázie. Viac info

Crab Apple esencia

Crab Apple (Planá jabloň) 20ml   13,40€

Na zlý pocit zo seba, pri pocite, že nič nie je dosť čisté. Esencia prečisťuje organizmus pri zanesení toxickými látkami (alkoholom, liekmi a pod.). Viac info

Elm esencia

Elm (Brest) 20ml  13,40€

Pomáha pri priveľkej záťaži, prílišnom pocite  zodpovednosti, čo vyvoláva obavy, že úlohy, skúšky a pod. nezvládneme. Viac info

Gentian esencia

Gentian (Horček) 20ml   13,40€

Táto esencia pomáha na skľúčenosť, smútok zo známych dôvodov.Viac info

Gorse esencia

Gorse (Útesovec) 20ml    13,40€

Na pesimizmus, beznádej, stratu pozitívneho myslenia, stratu viery a dôvery. Viac info

Heather esencia

Heather (Vres) 20ml  13,40€

Na veľavravnosť, silnú potrebu hovoriť stále o sebe. Viac info

Holly esencia

Holly (Cezmína) 20ml    13,40€

Na návaly žiarlivosti, podozrievavosti, zlosti a nenávisti a iné záchvaty negatívnych emócií. Esencia lásky. Viac info

Honeysuckle esencia

Honeysuekle (Zimolez) 20 ml  13,40€

Pomáha žiť tu a teraz. Na svetobôľ v dôsledku nejakých spomienok, túžob po návrate minulosti, prípadne keď sa človek  nevie odpútať od negatívnych spomienok. Viac info

Hornbeam esencia

Hornbeam (Hrab) 20 ml   13,40€

Na mentálnu únavu zo stereotypu, pocity “pondelkového rána“,  keď človeka ubíja monotónnosť. Viac info

Impatiens esencia

Impatiens (Netýkavka) 20 ml  13,40€

Impatiens sa osvedčil na nedostatok trpezlivosti,  na nervozitu, popudlivosť, napätie, prudké, cholerické reakcie. Viac info

Larch esencia

Larch (Smrekovec) 20 ml   13,40€

Na nedostatok sebadôvery, strach zo zlyhania. Pomáha zbaviť sa pocitov menecennosti. Viac info

Mimulus esencia

Mimulus (Čarodejka) 20 ml   13,40€

Dodáva odvahu, pretože pomáha zbaviť sa  strachu z konkrétnych vecí, napr. zo skúšky, z tmy, z návštevy zubára, zo straty zamestnania, z choroby pod. Postupne zbavuje človeka hanblivosti, bojazlivosti, nesmelosti. Viac info

Mustard esencia

Mustard (Horčica)  20 ml  13,40€

Bachova eencia, ktorá pomáha pri depresii, melanchólii, smútku vznikajúceho bez zjavných dôvodov. Viac info

Oak esencia

Oak (Dub) 20 ml  13,40€

Veľká húževnatosť a statočné prekonávanie prekážok je dobrá vlastnosť, pokiaľ sa nedrancujú sily organizmu do takej miery, že človek ochorie. Esencia Oak pomáha človeku uvedomiť si, že už nevládze, uvedomiť si svoje sebaničiace sklony, vidieť svoje hranice, vzdať sa cieľa a ďalšieho boja v prospech svojho fyzického a psychického zdravia.  Viac info

Olive esencia

Olive (Oliva) 20 ml   13,40€

Oliva je výborným pomocníkom na celkovú fyzickú i psychickú únavu, vyčerpanosť, nedostatok energie. Pomáha pri potrebe „dobiť si baterky“.Viac info

Pine esencia

Pine (Borovica) 20 ml   13,40€

Esencia je vhodná pri pocitoch viny aj za chyby iných, pomáha človeku, ktorý sa cíti previnilo (vyčíta si), aj keď vlastne nemá prečo. Viac info

Red Chestnut esencia

Red Chestnut (Červený gaštan) 20 ml   13,40€

Esencia užitočná pre toho, kto sa príliš obáva, že sa jeho drahým niečo prihodí, ustráchanosť o svojich blízkych. Viac info

Rock Rose esencia

Rock Rose (Devätorník) 20 ml    13,40€

Kvapky pre toho, kto je znenazdania zrazu vystrašený, prepadá panike,  je veľmi vydesený, zľaknutý, so sprievodným búšením srdca a potením sa. Viac info

Rock Water esencia

Rock Water (Voda z liečivých prameňov) 20 ml      13,40€

Vhodná esencia pre človeka, ktorý je na seba príliš náročný, prísny, tvrdý, odriekajúci si, pomáha mať sám seba rád a nachádzať viac pestrosti a radosti zo života.  Viac info

Sclerantus esencia

Sclerantus (Sklerant) 20 ml  13,40€

Pre toho, kto sa nedokáže rozhodovať, kolíše medzi dvoma možnosťami alebo má výkyvy nálad. Napomáha vyrovnať polarity, obnoviť rozhodnosť, pocit istoty pri voľbe z viacerých možností, a nadobudnúť vnútornú vyrovnanosť. Viac info

Star of Bethlehem esencia

Star of Bethlehem (Bledavka) 20 ml    13,40€

Pri následkoch šokujúcich udalostí, preľaknutí, po nehodách, traumách (odbúrava aj zabudnuté šoky a traumy). Viac info

Sweet Chestnut esenciaSweet Chesnut (Gaštan jedlý) 20 ml  13,40€

Na úplné zúfalstvo, hraničné situácie, napríklad pri strate milovanej osoby.Viac info

Vervain esencia

Vervain (Železník)  20 ml   13,40€

Kvapky pomáhajú človeku nájsť správny zmysel pre mieru, vyrovnávajú prílišné nadšenie, zbavujú vyčerpávajúceho preháňania alebo fanatizmu. Viac info

Vine esencia Vine (Vinič) 20 ml   13,40€

Na nedostatočnú prispôsobivosť, neústupnosť, silnú potrebu ovládať a kontrolovať druhých, prikazovať, dominovať. Viac info

Walnut esencia

Walnut (Vlašský orech) 20 ml   13,40€

Pri prekonávaní životných zmien v rozhodujúcich obdobiach života, ako je napríklad puberta, prechod, rozvod, nové prostredie a podobne. Viac info

Water Violet esencia

WaterViolet (Perutník) 20 ml   13,40€

Water Violet pomáha človeku byť prístupnejší pre druhých ľudí a spoločenskejší a ľahšie nadväzovať bližšie vzťahy. Zbavuje prehnanej hrdosti a nezaslúženej osamelosti. Viac info

White Chestnut esencia

White Chesnut (Biely gaštan) 20 ml   13,40€

Bachova esencia, ktorá pomáha mentálne vypnúť, zbaviť sa neodbytných, neželaných myšlienok, neustáleho vracania sa k nejakej obave, alebo udalosti. Ustavičný nepretržitý vnútorný dialóg vedený ako pokazená gramoplatňa sa preruší. Viac info

Wild Out esencia

Wild Oat (Stoklas) 20 ml  13,40€

Pomáha človeku vybrať si vhodnú,  zodpovedajúcu životnú dráhu, životný cieľ a  nájsť  tak spokojnosť a sebarealizáciu v živote. Viac info

Wild Rose esencia

Wild Rose (Planá ruža) 20 ml  13,40€

Esencia pomáha pri apatii, ľahostajnosti, nezáujme, rezignácii. Človek môže znova nájsť radosť zo života, pretože sa zbaví postoja, že mu je všetko jedno a že na ničom  nezáleží. Viac info

Willow esencia

Willow (Vŕba) 20 ml  13,40€

Willow kvapky na tichú zlosť,  zatrpknutosť, nevrlosť, negativizmus, uhundranosť. Viac info