Charakteristika Bachových kvetových esencií

Agrimony, Repík lekárskyAgrimony. Repík lekársky. Řepík lékařský.
Kľúčové príznaky:

 • za úsmevom na tvári skrýva hlboké problémy
 • bráni sa konfrontácii, nechce vidieť veci také, aké sú

Ľudia typu Agrimony sa snažia skryť svoje vnútorné problémy pred okolím. Nosia masku, aby vyzerali bezproblémovo. Neľahko priznávajú, že sa ich vnútorne niečo dotýka, že ich niečo ťaží alebo bolí. Tento typ ľudí nie je ľahké rozpoznať. Aj oni hovoria o svojich problémoch a ťažkostiach, a to ako o normálnych veciach. Ale je tu pocit, že niekde niečo nesedí. Vlastnú problematiku skrývajú. Sú uzavretí a neotvoria sa nikomu, pretože majú podvedomý strach pred reakciou okolia, pred stratou sympatie, pozornosti, úcty. Hovoria obvykle rýchlejšie, hlasnejšie, striedajú témy, vtipkujú, ale odťahujú sa, keď sa niekto dotkne ich citlivého bodu. To ich vedie k sebaodcudzeniu, v ktorom žijú. Pre svoju snahu vyzerať vyrovnane alebo veselo pôsobia dojmom strojenosti, kŕčovitosti. Vnútorný kŕč im často privodí zácpu, kŕče rôzneho druhu, nesúladné a mechanické pohyby. Agrimony je prostriedok pre ľudí, ktoré často klamú preto, aby odviedli pozornosť od seba. Tento typ ľudí má sklon k zneužívaniu alkoholu, drog, pretože alkohol im dodáva prechodné uvoľnenie, zahmľuje ich pohľad na nich samých.

 

Aspen, Topoľ osikovýAspen. Topoľ osikový. Topol osika.

Kľúčové príznaky:

 • nevysvetliteľné obavy a nervozita
 • nehovorí o svojom strachu

Typ ľudí Aspen trpí vplyvom nejasných a nevysvetliteľných predtúch a obáv, ktoré zrazu prichádzajú a môžu vyvolať hrôzu. Tento stav vzniká tým, že človek nedokáže svoje city a potreby zaradiť do svojho vedomého sveta, pretože predstavujú realitu, ku ktorej ešte nedospel. Ide o citlivých, senzibilných ľudí, ktorí počujú “trávu rásť”. Ich predtuchy a obavy im nedovoľujú správny pohľad na veci. Pri pokuse predsa sa len niekam upnúť, vyvinú bludné vzťahy. Často hľadajú útočište aj v okultizme, ktorý môže viazať ich pocity bez toho, aby mohol byť odhalený sebaklam. Tento typ niekedy pôsobí dojmom ľahko zmäteného človeka. Chýba mu nutná dávka realizmu. So svojimi predtuchami sa musí vysporiadať, a nie pred nimi utekať. Inak sa stanú neodbytnými predstavami, ktoré mu nedoprajú pokoj.

Jeho vegetatívna nervová sústava je stále nevyrovnaná, labilná, čo sa môže prejavovať ako citlivosť na počasie, srdečná neuróza, zlý krvný obeh alebo žalúdočné problémy. Môže sa precitnúť zo spánku s pocitom paniky. Aspen typ má sklon prejaviť svoju vnútornú nevoľnosť formou neopodstatnených obvinení.

 

Beech, Buk lesnýBeech. Buk lesný. Buk lesní.

Kľúčové príznaky:

 • netolerancia, prehnaná kritičnosť
 • vidí iba chyby druhých

Beech typy stále niečo kritizujú, vo všetkom hľadajú niečo zlé, negatívne. Takto už dopredu sa blokujú pred úspechom liečby. Beech typy stále niečo kritizujú, vo všetkom hľadajú niečo zlé, negatívne. Takto už dopredu sa blokujú pred úspechom liečby. Beech typ vplyvom svojho strnulého chovania často trpí kŕčovitými stavmi. Je v stálom protiklade ku svojmu vonkajšiemu alebo vnútornému prostrediu. To sa môže prejaviť formou rôznych syndrómov chrbtice alebo kŕčovitých stavov v sústave ciev a priedušiek, sklonu ku kolikám. Beech je vhodný prostriedok pre alergické choroby. Neznášanlivosť, ktorú má človek vo svojom vnútri sa rozpína až do jeho fyziologických oblastí, biochemických a bunečných reakcií. Ak človek hovorí, že je na niečo alergický, potom sa to nemusí vzťahovať len na isté substancie, ale môžu to byť i určité situácie. Ak nemôže niečo vystáť vo svojom vedomí, prečo by sa k tomu nepridružilo i telo. Toto potom reaguje formou nejakého ekzému, sennej nádchy, astmy, reumatického ochorenia, či formou inej imunitnej alebo autoimunitnej choroby. Vo všetkých týchto prípadoch možno použiť Beech. Nedajú sa však očakávať bleskové úspechy, tak ako z neznášanlivého človeka sa nestane hneď človek znášanlivý. K tomu je potrebná dlhá a hlboká premena, ku ktorej sa dospeje malými krôčikmi.

 

Centaury, ZemežlčCentaury. Zemežlč. Zeměžluč lékářská.
Kľúčové príznaky:

 • nevie sa presadiť
 • nevie povedať nie a/alebo požiadať o pomoc

Centaury typ je zhovievavý, dobromyseľný, ochotný pomôcť. Má sklon k podriaďovaniu sa, slúženiu, nemá vyvinutú vlastnú vôľu a schopnosti alebo snahu presadiť sa. Vo svojej neschopnosti odporovať silnejším osobnostiam a z obáv o dobro iných ľudí sú optimistickí a majú tzv. dobré spôsoby.

V okolí alebo priamo v rodine človeka typu Centaury nachádzame niekoho, kto voči nemu autoritatívne vystupuje. Ideálne by bolo, keby obaja realizovali Bachovu kvetovú terapiu. Centaury typ ľudí má málo odolnosti voči vplyvom zvonka, napr. voči infekciám. To sa môže prejaviť v častejších chorobách, stavoch slabosti a pod. Užívanie Centaury je možno spojiť s aktívnymi cvikmi, ktoré vyžadujú vypätie vôle.

 

Cerato, RohoblizníkCerato. Rohoblizník. Rožec.

Kľúčové príznaky:

 • pochybnosti o svojej schopnosti správneho odhadu situácie
 • ťažkosti pri rozhodovaní

Cerato typy nemajú dôveru vo vlastnú mienku alebo intuíciu, radia sa neustále s inými a často im býva zle poradené. Predovšetkým ich zaujímajú skutočné alebo zdanlivé zdravotné problémy. Neveria, že ich problémy nikto lepšie nevyrieši ako oni sami. Ľudia typu Cerato často pôsobia dojmom dieťaťa s neustálymi otázkami. Majú sklon k vývojovým poruchám všetkého druhu a k funkčným slabostiam. Vnútorná nedôvera v seba sa prenáša na vegetatívnu nervovú sústavu a vyvoláva psychosomatické poruchy rôzneho druhu.

 

Cherry plum, SlivkaCherry Plum. Slivka višňoplodá. Slíva třešňová.

Kľúčové príznaky:

 • obavy zo straty sebakontroly
 • hlboké zúfalstvo, extrémne vnútorné napätie

Cherry Plum typ sa obáva pomätenosti. Je tu vnútorný konflikt medzi citovým impulzom alebo podvedomým pudom a zjednocujúcim rozumom, ktorý ich privádza na pokraj pomätenosti. Silnejší stav Cherry Plum znamená akútnu núdzu, ktorú nemožno brať na ľahkú váhu a doporučuje sa psychiatrická pomoc. Je tu možnosť neuváženého činu vrátane samovraždy. V podvedomí udržiavané citové energie dosiahli napätie, ktoré už vedomie nedokáže kontrolovať, pretože typ Cherry Plum trpí silnou psychickou bolesťou. A tak sa hromadí veľký deštruktívny potenciál.

Často ide o ľudí vitálnych, so životnou radosťou, ktorí sa nemôžu alebo nevedia vyžiť. Niekedy nevyužitá nahromadená potencia citu sa môže vystupňovať natoľko, že sa hľadá riešenie v smrti. Obzvlášť kritické sú obdobia hormonálnej prestavby organizmu. Slabšie vyvinuté stavy je možné vidieť u detí, keď majú citové výbuchy, napr. deštruktívne záchvaty hnevu.

Cherry Plum typy by mali usmerňovať svoje city. K tomu sú vhodné aj rôzne fyzické terapie, ktorými sa v tele ustálené potlačené emócie uvoľnia a uvedomia. Vhodná je i psychoterapia s cieľom otvoriť vnútorné morálne zábrany a odbúrať obavy pred potlačeným. Mali by sa vyvarovať citovej záťaže všetkého druhu. Pokiaľ výbuchy ich citov nie sú deštruktívne, nemusia byť na prekážku. Tento typ ľudí potrebuje láskavé okolie, ktoré mu dáva dôveru k vyjadreniu jeho citov. Pokiaľ však oni sami nezmenia svoje myslenie, potom osoby v ich okolí toho tiež nie sú schopné.

 

Chestnut BudChestnut Bud. Púčik pagaštana konského. Poupě jírovce.

Kľúčové príznaky:

 • nevie sa poučiť zo svojej skúsenosti
 • robí neustále tie isté chyby

Chestut Bud typ sa zle učí, a to najmä z vlastných skúseností. Preto sa stretáva stále s rovnakými problémami. Chýba mu pozornosť a pripravenosť kriticky preskúmať svoje konanie a vyvodiť z toho následky. Vo svojom osobnom vývoji prešľapuje preto stále na mieste. Problém tohto typu je v potlačovaní a zabúdaní. Stále prichádza s rovnakými problémami a otázkami a akoby všetky rady a odporúčania jedným uchom vchádzali a druhým vychádzali.

Chestut Bud esencia prichádza do úvahy u detí s problémami v učení alebo vo vývoji. Chestnut Bud možno použiť pri mnohých telesných ťažkostiach, ktoré sa objavujú za stále rovnakých okolností, ako napr. migréna, žalúdočné problémy, zlozvyky vo výžive.

 

Chicory, Čakanka obyčajnáChicory. Čakanka obyčajná. Čekanka obecná.

Kľúčové príznaky:

 • majetnícke sklony, egocentrizmus
 • manipulácia s okolím

Chicory je pre ľudí, ktorí nadmernou starostlivosťou chcú svojich drahých pripútať k sebe. Za ich zdanlivým sebaobetovaním sa nevedome skrývajú sebecké ciele. Deti, ktoré nevedomky prešli do područia svojich rodičov, zavesia sa na nich a tyranizujú ich, keď príchylnosť povolí. Hľadajú zámienky k obnoveniu vzťahu a nechcú napr. sami spať v posteli. Pritom často upadnú do sebaľútosti alebo choroby, aby dotyčnú osobu k sebe pripútali.

Pre Chicory typy ľudí prichádzajú do úvahy všetky telesné choroby, ktoré majú u iných vzbudiť pozornosť, účasť, ľútosť, sebaľútosť alebo citový nátlak. Tu sa často človek predstavuje horší, než v skutočnosti je. Chicory symbolizuje pevné držanie a vlastnenie. To sa tiež príslušne prejavuje v tele, napr. ucpaním, nahromadením v lymfatickej, žilovej sústave, zväčšením pečene, zácpou, ba i nádormi.

 

Clematis, Plamienok plotnýClematis. Plamienok plotný. Plamének bílý. Bílá lesní réva.

Kľúčové príznaky:

 • nezáujem o vonkajšie dianie, denné snenie
 • pasívne očakávanie „lepších čias“

Clematis typ sa príliš nezaujíma o súčasnosť. Oddáva sa dennému sneniu, špekuláciám a nachádza v nich splnenie svojich prianí. Je pomerne ľahostajný a nevšíma si príliš stav svojho tela a života vôbec. Je tu stále nebezpečie, že využije chorobu ako možnosť úteku z reality a stiahne sa do seba, aby mal kľud. Preto i vo svojich chorobách je pokojný a nenápadný. Ale nepodniká tiež nič mimoriadne, aby bol opäť zdravý a postráda to, čo sa nazýva spolupráca pacienta. Alkohol a drogy sú pre neho značne príťažlivé.

Clematis esenciu možno použiť pri sklone k mdlobám, skleslosti, ochablosti, kóme, stavoch spavosti a poruchách vedomia. Je tiež vhodný pri rehabilitácii a chronických chorobách. Poruchy sluchu a zraku, ako výraz zníženého záujmu o okolité dianie tiež spadajú do tejto oblasti, ako i spavosť alebo oneskorený vývoj. Clematis vracia ľuďom chuť k životu, je preto vhodný v počiatočnom štádiu každej choroby, keď sa má rozhodnúť nevedomá otázka: chcem alebo nechcem byť chorý.

 

Crab Apple, Jabloň planáCrab Apple. Jabloň planá.

Kľúčové príznaky:

 • prehnaná potreba čistoty a poriadku
 • nízka mienka o sebe

Crab Apple na jednej strane pomáha odbúravať nutkanie k prehnanej čistote (a iné nutkania); na druhej strane podporuje čistenie krvi. Organizmus sa snaží zbaviť krv toxínov a odpadu pri látkovej výmene.

 

Elm, BrestElm. Brest štíhly. Brest. Jilm.

Kľúčové príznaky:

 • prehnaný pocit zodpovednosti, ktorý vyčerpáva
 • veľká fyzická a/alebo psychická únava, prepracovanosť

Stav Elm znamená momentálne zlyhanie síl a sebadôvery u ľudí s pocitom zodpovednosti, keď stoja tvárou v tvár veľkej úlohe. Stav je vždy len prechodný. Normálne je človek výkonný a v dobrej forme. Svoje problémy má pod kontrolou a na choroby vlastne nemá čas.

Stav Elm sa môže telesne prejavovať nespavosťou, nervozitou, srdečnou slabosťou alebo nervovým zrútením sa. Elm esencia prichádza tiež do úvahy vtedy, keď telo napr. po úrazoch alebo ťažkých operáciách vyžaduje väčší liečebný výkon, ako aj pri akútnych hormonálnych problémoch, či zlyhaní funkcií (napr. u športovcov). Elm možno použiť ako základný prostriedok, keď  má  človek dosiahnuť náročný cieľ a nachádza sa v kritickej situácii.

 

Gentian, HorčekGentian. Horček horký. Hořec podzimní (nahořklý).

Kľúčové prínaky:

 • strata odvahy, pochybnosti, skepsa
 • zavčasu sa vzdáva a pochybuje

Gentian typy ľudí nemajú vytrvalosť, výdrž. Sú vnútorne negatívne naladení, plní latentného pesimizmu, sú pripravení vždy na najhoršie. Akoby boli vnútorne naprogramovaní na neúspech. A niekedy akoby ich priam uspokojovalo, keď sa splní ich negatívne očakávanie. Svojou negativitou akoby nevedome zdržiavali každý pokrok. Telesne sa to prejavuje recidívami a chorobami, ktoré sa opakujú, ako napr. astma, alergie. Gentian dobre pôsobí i v rekonvalescencii na posilnenie vytrvalosti k uzdraveniu sa.

 

Gorse, ÚtesovecGorse. Útesovec európsky. Hlodaš evropský. Kručinka trnitá.

Kľúčové príznaky:

 • beznádej, sklamanie, pesimizmus
 • neverí, že môže niečo zmeniť

Gorse typ človeka často po dlhšom zápase stráca nádej. Od života neočakáva nič, ani uzdravenie. Jeho vzhľad je zodpovedajúci: beznádej v jeho prepadnutých očiach, bledý obličaj. Nie však u všetkých Gorse typov je tento obraz taký výrazný.

Gorse typ, i keď bez nádeje, príde sa liečiť a ďalej žije. Ale akoby cítil vnútorný odpor voči liečbe, predovšetkým po prvých slabých úspechoch. Gorse typ si nedokáže uvedomiť, že náš život je riadený zvnútra a že svoju vnútornú beznádej prenáša na telo vo forme chronickej degeneratívnej choroby. Gorse možno použiť pre každú ťažkú či chronickú chorobu. Môže slúžiť ako „prelaďovač“ nielen pre telo, ale i pre dušu.

 

Heather, Vres obyčajnýHeather. Vres obyčajný. Vřes obecný (skotský).

Kľúčové príznaky:

 • príliš o sebe rozpráva a zaoberá sa sebou
 • chce byť stredom pozornosti, egocentrizmus

Heather typ sa vždy snaží upozorniť na seba. Je pre neho neznesiteľné, keď nie je stredobodom pozornosti. Svoje okolie potrebuje, aby sa prezentoval, vyrozprával, a preto nerád býva sám. Obyčajne už pri prvej konzultácii predkladá celý zoznam doterajších a súčasných ťažkostí, príznakov a chorôb. Z obavy, že by nebol braný vážne, nevynechá žiadny detail a má sklon preháňať. Heather typu ide predovšetkým o vzbudenie pozornosti, pretože v podvedomí má pocit menejcennosti. Dieťa typu Heather sa stále mieša do rozhovoru dospelých rôznym spôsobom. Má sklon vyprovokovať ťažké komplikácie, ak si ho ľudia nevšímajú.

 

Holly, Cezmína ostrolistáHolly. Cezmína ostrolistá. Cesmína, Palma píchlavá.

Kľúčové príznaky:

 • návaly zlosti, hnevu, nenávisti, žiarlivosti
 • podráždenosť

Holly je prostriedok pre agresiu a negatívne pocity všetkého druhu, ako sú napr. zlosť, závisť, nenávisť, nedôvera, žiarlivosť a pod. Holly typ je ohnivý, vitálny, agresívny. Svoju povahu ukazuje vo svojich reakciách. Ale i skryté a potlačené pocity hnevu, zlomyseľnosti a zatrpknutosti a prakticky všetky negatívne pocity majú v sebe prvky Holly, takže tento prostriedok možno používať v mnohých kombináciách s inými esenciami. Na jednej strane je to prostriedok pre akútne problémy, na druhej strane prostriedok konštitučný pre ľudí agresívnych, notoricky žiarlivých, závistlivých, nedôverčivých. Holly je kvetová esencia na „každý deň“. Holly choroby sú horúce, agresívne (vysoká horúčka), ale môžu byť psychicky deštruktívne alebo silné alergické reakcie (senná nádcha).

 

Honeysuckle, ZemolezHoneysuckle. Zemolez kozí. Zimolez. Kozí list.

Kľúčové príznaky:

 • nostalgia za minulosťou
 • žije v minulosti, v spomienkach

Honeysuckle typ sa nedokáže odpútať od minulosti. Má pekné alebo hrozné spomienky a uniká realite súčasnosti. Jeho snenie zamerané na minulosť ho môže urobiť neschopným žiť, alebo môže byť prejavom úteku od životných situácií, s ktorými sa nemôže vysporiadať.

Honeysuckle typ má sklon k vývojovým poruchám, pretože nie je schopný urobiť krok do súčasnosti. To sa vzťahuje i na jeho duchovný vývoj. Neľahké prispôsobenie sa, smútok po strate blízkych osôb, zvierat, patrí tiež k tejto esencii, ako aj obdobie rekonvalescencie po ťažkých chorobách.

 

Hornbeam, Hrab obyčajnýHornbeam. Hrab obyčajný. Habr obecný.

Kľúčové príznaky:

 • mentálna únava, nedostatok radosti
 • nevie sa vymaniť z rutiny, ktorá ho zaťažuje

Hornbeam typ má pocit, že nemá dosť síl pre výkon, ktorý má podať, ani pre svoju dennú prácu, pre svoje úlohy, hoci ich môže dobre zvládnuť, ak by ich začal. Cíti, že pre ne nedorástol, pretože si zo všetkého robí „veľkú hlavu“. To obvykle spočíva na nejakých jeho predstavách, aby sa mohol uchýliť k chorobe, pretože takto sa môže vyhnúť povinnosti, práci. Je síce schopný ju urobiť k všeobecnej spokojnosti, ale on si myslí, že to nie je možné. I keď svoju prácu tento typ vykonáva dobre, má sklon k sebaodcudzeniu. Hornbeam mu umožní venovať sa svojej práci bez vnútorného zablokovania, čo časom povedie k prispôsobeniu sa životu a osobným potrebám.

Hornbeam je esencia „pre každý deň“. Možno ju použiť pri všetkých stavoch akútnej slabosti, pri príznakoch ochorenia ako je chrípka a pod. Ochorenie môže naznačovať momentálnu preťaženosť. Vhodná je i v rekonvalescencii, keď sa pacient necíti ešte dostatočne silný, aby viedol normálny život, rovnako ako pri ťažkostiach vznikajúcich ráno a ktoré počas dňa zmiznú (tzv. pocit pondelkového rána).

 

Impatiens, NetýkavkaImpatiens. Netýkavka žliazkatá. Netýkavka žlázonosná.

Kľúčové príznaky:

 • popudlivosť, netrpezlivosť, prchkosť
 • vnútorné napätie, výbušnosť

Impatiens typy sa vyznačujú rýchlosťou, netrpezlivosťou a nervozitou. To ich privádza do konfliktu s ich pomalším okolím a môže ich to izolovať. Nič nie je pre nich dosť rýchle. Ľahko sa rozčúlia, keď niečo neprebieha hladko a bez treníc. Potrebujú práve protiklad: kľud, dôkladnosť, uvoľnenie. Frekvencia myslenia a konania tohto človeka sa musí znížiť. To samozrejme neznamená, že rýchle reagovanie, chápanie a konanie sú poruchami. Len kvalita života tým nesmie trpieť, ako tomu býva u typov Impatiens.

Impatiens choroby sa vyznačujú rýchlejšou aktivitou, nervozitou: tachykardia, nervózny nepokoj, nespavosť, únik, alergické reakcie, svrbenie, neurogénny ekzém, nervové zášklby, nervové ťažkosti žalúdka, čriev, vysoký krvný tlak, kŕče. Sú to choroby vznikajúce nervozitou a nervozitu aj vzbudzujú. Impatiens prichádza do úvahy pri stave nepokoja, nervozity, v horúčke, kŕčovitých bolestiach (spolu s Agrimony).

 

Larch, SmrekovecLarch. Smrekovec opadavý. Modřín opadavý.

Kľúčové príznaky:

 • nedostatok sebadôvery, vnútorná neistota
 • komplex menejcennosti

Larch typ je v dôsledku chýbajúcej sebadôvery od začiatku nastavený na zrieknutie sa, rezignáciu. Pretože nemá dôveru vo svoje schopnosti, často sa ani o nič nepokúša. Škodí tým sám sebe a dostáva sa do osamelosti. Ide o telesné problémy vznikajúce z nedostatku pripravenosti pokúsiť sa o prekonanie alebo zmenu nepríjemného stavu. Je poznačený pocitom menejcennosti: určité formy koktavosti, syndrómy zlyhania, slabosť v rehabilitácii, vývojové poruchy, ťažkosti detí v škole. Larch možno použiť pri psychosomatických chorobách. Larch typ potrebuje zážitky úspechu.

 

Mimulus, Čarodejka škvrnitáMimulus. Čarodejka škvrnitá. Kejklířka skvrnitá.

Kľúčové príznaky:

 • obavy, strach známeho pôvodu – z choroby, skúšky, smrti a pod.
 • ustrašenosť, plachosť, hanblivosť

Mimulus je esencia pre ľudí, ktorí sa obávajú niečoho konkrétneho. Obavy sú často dôvodom, prečo vyhľadajú psychológa. Sú to deti, ktoré sa boja tmy, kominára, alebo dospelí, ktorí sa obávajú choroby, či istých životných okolností. Často sa však zdráhajú priznať si svoj strach a miesto toho sa sústreďujú na isté telesné problémy a potom potrebujú kombináciu kvetov s Agrimony. Obavy môžu vyvolať chorobu. Konanie a spôsob života vznikajúci zo strachu, nesú stále v sebe strach a vytvárajú vegetatívnu nerovnováhu a vnútorné napätie. Kto vzbudzuje strach, chce aspoň vplyv, ak nie moc, pomstu a často tým chce utiecť pred svojim vlastným strachom. Mimulus choroby sa prejavujú predovšetkým psychosomaticky: nervozita, klaustrofóbia, mdloby, koktanie, astma, precitlivelosť všetkého druhu, nočné pomočovanie, pri obavách z očakávania, napr. u srdečných chorôb, keď chorý očakáva záchvat, alebo u astmatika, ktorý sa bojí, že sa zadusí (v extrémnych prípadoch Rock Rose).

 

Mustard, HorčicaMustard. Horčica roľná. Hořčice divoká (polní).

Kľúčové príznaky:

 • smútok, melanchólia bez zrejmých dôvodov
 • depresívne nálady, pravidelný smútok

Mustard typy trpia depresiami, ktoré prichádzajú a odchádzajú bez príčiny. Mustard stav zodpovedá endogénnym depresiám a objavuje sa v miernej forme ako takzvaná „zakuklená depresia“. Môže mať niekedy cyklický charakter. Depresívne prvky môžeme vidieť v sprievodných telesných príznakoch: stavoch slabosti, srdečných ťažkostiach, bolestiach hlavy, neuralgiách, poruchách spánku, ba aj pri ischiase. V zásade sa organizmus vždy snaží neriešiteľný problém v duševnej oblasti odviesť do tela alebo urobiť ho vedomým. Mustard možno použiť vo všetkých prípadoch, kedy ťažkosti prichádzajú náhle a telo ochromene reaguje, teda bez znakov akútnej choroby, ako je napr. horúčka, hnis, hnačka alebo zápal. Ľudia typu Mustard často potláčajú agresívne reakcie, a tým ich menia na depresívne stavy.

 

Oak, Dub letnýOak. Dub letný. Dub letní.

Kľúčové príznaky:

 • prehnaný pocit zodpovednosti, vedúci k zdolávaniu prekážok aj keď sú nad jeho sily

Oak typ sa nevzdáva ani v sebaväčších prekážkach, i keď stojí pred zrútením sa, čo nikdy nedá najavo. Jeho choroby sa prejavujú stratou pružnosti, napätím, kornatením, skostnatením a sklerotickými procesmi, ktoré môžu postihnúť cievy, kostru, ba i zmyslové orgány. Oak možno použiť ako sprievodný prostriedok, keď človek celou silou bojuje proti svojej chorobe a nechce povoliť.

 

Olive, Oliva európskaOlive. Oliva európska. Oliva.

Kľúčové príznaky:

 • extrémne vyčerpanie fyzické i psychické
 • dlhodobá totálna únava

Olive typ je totálne vyčerpaný fyzicky i psychicky a potrebuje silu: pre svoj život, svoju prácu, svoje uzdravenie. Dlhodobými zvýšenými nárokmi dochádza na hranice svojej výkonnosti. Môžu to byť ťažké choroby, ale iživotné okolnosti, ktoré ho silne zaťažujú.

Olive sa dáva vtedy, keď sa organizmus veľmi namáha k uzdraveniu. A to je prakticky každá choroba, trvajúca určitý čas. Olive je vhodná pre všetky stavy vyčerpanosti: srdečná slabosť, hormonálne nedostatky, najmä u nadladviniek, hypotonické stavy, stavy duševnej vyčerpanosti a depresie. Olive je vhodná buď ako konštitučný prostriedok pri dlhodobých stavoch, alebo ako doplnkový prostriedok.

 

Pine, Borovica lesnáPine. Borovica lesná. Sosna.

Kľúčové príznaky:

 • neustále pocity viny a neopodstatnené výčitky svedomia
 • prílišná sebakritičnosť

Pine je esencia pre ľudí, ktorí trpia pocitom viny, a preto nie sú spokojní so svojimi výkonmi. Pine typ je pripravený byť chorý zo zlého svedomia. Jeho založenie vyvoláva takmer vždy choroby neuroticky zafarbené. Mal by sa naučiť získať vnútornú slobodu anasledovať svoj inštinkt. Pine typy sa snažia o nútený výkon. Svoje chovanie prenášajú i na svoje deti. Preto u detí typu Pine je nutné preskúmať, do akého stavu sa dostali pod duševným nátlakom, prípadne akú telesnú poruchu takto vyrovnávajú. Pine možno použiť i ako preventívnu liečbu. Pine choroby sú zväčša somatickej povahy, predovšetkým u detí. V pozadí je vždy ako základ problém, kedy nejaká požiadavka nie je splniteľná, či už pochádza zvonka alebo od samotnej osoby. Nočné pomočovanie, poruchy krvného obehu, poruchy potencie spadajú do oblasti pôsobenia Pine.

 

Red Chestnut, Pagaštan pleťovýRed Chestnut. Pagaštan pleťový. Kaštan červený.

Kľúčové príznaky:

 • prehnané obavy, strach o blízkych
 • očakávanie najhoršieho vo vzťahu k druhým

Red Chestnut typ sa príliš bojí o iných ľudí. O svoje vlastné blaho sa stará menej. Nachádza sa v sebaodcudzení, pretože svoje obavy premieta na iných. Na nich sa potom odreagováva a chce si ušetriť stretnutie so svojou vlastnou slabosťou. Choroby tohoto typu spočívajú zväčša v poruchách spánku a stavoch nepokoja.

 

Rock Rose, Devätorník peniaštekovitýRock Rose. Devätorník peniažtekový. Devaterník penízkovitý.

Kľúčové príznaky:

 • panika, úzkosť a pocit bezmocnosti
 • vnútorná blokáda v náročných situáciách

Rock Rose je esencia pre situácie, v ktorých človek prichádza do stavu paniky, alebo smrteľného strachu, alebo sa už v ňom nachádza. Všade, kde sa stráca hlava, kde je potrebná duchaprítomnosť, rovnako ako pri úrazoch, otrasných zážitkoch (kam patria i „nočné mory“ – desivé sny), pri ťažkých chorobách v kritickom štádiu, napr. srdečný infarkt, apoplexia, ale i pri panickom strachu z rakoviny a pri situáciách, kedy sa človeku „zastavuje srdce“.

 

Rock Water, Skalná vodaRock Water. Skalná voda. Skalní kámen. Voda z léčivých pramenů.

Kľúčové príznaky:

 • vysoké nároky na seba
 • vnútorná strnulosť, nedostatok flexibility, pružnosti

Rock Water je typ ľudí s pevnými zásadami a pravidlami. Má sklon k asketizmu, fanatizmu, ktorý sa vzťahuje k nemu samotnému. Nemá ambície meniť iných, ide mu predovšetkým o zlepšenie svojich vlastností.

Samozrejme, že všetky tieto vysoké ideály majú svoju hodnotu, ale nestačí sa len zvonka pridržiavať predpisov, pokiaľ im nezodpovedá i vnútro človeka. To nie je možné si vynútiť ani cvičením či sebaobmedzením. Rock Water typ má sklon k chorobám vo vzťahu k obmedzovaniu vnútornej pohyblivosti. Tvrdosť, s akou sa zdvíha po svojich meditačných cvičeniach je i v jeho duchovných a duševných vlastnostiach. Výsledkom môže byť tiež skleróza, od pohybového ústrojenstva až k mozgu, od hypertónie k obličkovým kamienkom, od zácpy až k neurolologickej poruche. Potrebuje aktivity, ktoré ho urobia pohyblivejším a pružnejším, ako napr. lesný beh a plávanie (ale vždy bez pevných pravidiel), cestovanie, intenzívne citové situácie.

 

Sclerantus, Sklerant ročnýScleranthus. Sklerant ročný. Chmerek roční.

Kľúčové príznaky:

 • nerozhodnosť, váhavosť
 • nevyrovnanosť, náladovosť, vrtkavosť

Scleranthus typy sa neľahko rozhodujú a nedokážu zaujať zásadný postoj. Balansujú vnútorne alebo i navonok medzi viacerými možnosťami sem a tam, pričom často z jedného extrému upadajú do druhého alebo sú neschopní konať. Táto nejasnosť a premenlivosť zodpovedá často aj ich problémom. Či sú to manicko-depresívne stavy, striedanie nálad alebo striedanie teploty tela, striedanie hnačky a zácpy, v liečbe je vždy Scleranthus ako základný prostriedok. Pri poruchách menštruácie, pri prechode, funkčných poruchách obličiek, nahromadení tekutín je vhodné použiť Scleranthus.

 

Star of Bethlehem, Bledavka okolíkatáStar of Bethlehem. Bledavka okolíkatá. Snědek okoličnatý. Zlatá mléčná hvězda.

Kľúčové príznaky:

 • zážitok telesného alebo duševného šoku
 • nespracované zdesenie

Star of Betlehem je pre tých, čo nespracovali šok či zážitok zdesenia, alebo nemôžu zvládnuť svoju životnú situáciu. A to je na ujmu ich rozvoja osobnosti a života (napr. neschopnosť zorientovať sa v istej situácii). Pôvod problémov v týchto prípadoch je známy i pacientovi. Esencia je vhodná pri náhlom otrase, pri každom úraze, zdesení. Ľuďom vracia schopnosť vnútornej reakcie, ktorá je nutná k spracovaniu šokujúceho zážitku. Účinkuje aj v situáciách, keď je potlačený nejaký šok, hoci i z detstva, ktorý sa vtlačil do jeho nevedomia a ešte i dnes na neho pôsobí.

Mnoho nejasných ťažkostí, predovšetkým psychosomatického rázu vzniká potlačenými duševnými otrasmi: hystéria, neurózy, sexuálne poruchy, poruchy štítnej žľazy, srdečné ťažkosti, problémy s kĺbmi, depresie a pod. Aj alergia môže nastať následkom šoku, ktorý viedol k precitlivelosti. V týchto prípadoch možno použiť Star of Betlehem, ako aj pri ťažkých operáciách. Nespracovaný otras môže vyvolať u človeka bojazlivé chovanie, ktoré niekedy môže súvisieť nevedomky so zážitkom z minulosti.

 

Sweet Chestnut, Gaštan jedlýSweet Chestnut. Gaštan jedlý. Kaštan ušlechtilý (jedlý).

Kľúčové príznaky:

 • úplné zúfalstvo s pocitom, že viac neunesie
 • pocity bezvýchodiskovej situácie, hraničné duševné stavy

Sweet Chestnut je pre ľudí, ktorí sa domnievajú, že sú v slepej uličke, z ktorej nie je východisko a cítia, že stoja pred zrútením sa. Stav Sweet Chestnut znamená zúfalú, beznádejnú situáciu.

Tento stav nie je častý a neľahko sa poznáva. Ľudia tohto založenia sa zabarikádujú do seba. Zo strnulých rysov obličaja možno vidieť zúfalstvo, vzdanie sa zápasom, ťažkostiam života. Všetko vzdali, zhltli, potlačili a prerušili spojenie so svojou vnútornou „filozofickou“ stránkou, z ktorej by pochopili svoj osud. Preto zväčša stratili schopnosť viery. Je to iba mentálny stav, telesná konštitúcia obvykle nie je zlá.

 

Vervain, ŹelezníkVervain. Železník lekársky. Sporýš lékářský.

Kľúčové príznaky:

 • prílišná horlivosť, nadšenie, entuziazmus
 • fanatizmus, prílišná snaha ovplyvniť okolie

Vervain typ sa vyznačuje silným presvedčením, nadšením a aktivitou. Má sklon k perfekcionizmu, poučovaniu a napravovaniu iných a rád koná misionárstvo. Robí mu radosť privádzať iných k „pravde“, k správnemu spôsobu života, k správnej výžive alebo viere. Vervain typ jedná vždy z presvedčenia. To mu na jednej strane dáva veľkú presadzovaciu schopnosť a dôslednosť, na druhej strane však sklon k jednostrannosti a fanatizmu. Vervain typy majú sklon k chorobám, ktoré vznikajú z vnútorného napätia: hypertónia, nervozita, poruchy spánku, kŕče a koliky. Je ich možno celkove tlmiť, ale dosiahnu sa len povrchné výsledky. Je dobré, keď sa naučí vedome sa kontrolovať a uvoľňovať. Možno skúsiť autogénny tréning.

 

Vine, Vinič hroznorodýVine. Vinič hroznorodý. Vinná réva.

Kľúčové príznaky:

 • snaha dominovať nad druhými, ovládať ich
 • snaha presadiť svoju vôľu za každú cenu

Vine typ má pevné názory a verí, že to je dobré i pre jeho okolie. Je schopný veľkých výkonov, má však sklon k netrpezlivej dominancii. Potrebuje, aby ostatní skákali tak, ako on píska. Svoju vodcovskú predstavu si vytvoril sám a tým zhoršil svoje vzťahy s okolím. Zaujíma ho hlavne, či jeho pokyny sú urobené a nie či sú tieto živé bytosti to schopné vykonať.

Aj deti, ktoré sa javia ako tyrani a svojich dobromyseľných alebo slabších rodičov nútia k splneniu svojich prianí, mali by zavčasu začať používať Vine (príp. aj Chicory) a rodičia taktiež príslušný doplnkový prostriedok. Vine choroby sa vyznačujú vnútornou strnulosťou, ako napr.: hypertónia, sklerózy všetkého druhu, degenerácie pohybového ústrojenstva.

 

Walnut, Vlašský orechWalnut. Vlašský orech. Ořech vlašský.

Kľúčové príznaky:

 • potreba podpory v rozhodujúcich etapách života
 • nedostatok síl na odolávanie negatívnemu vplyvu okolia

Walnut je esencia pre ľudí, ktorí potrebujú „hrubšiu kožu“, predovšetkým v dôležitých etapách života, kedy ide o vnútorný alebo vonkajší vývoj, zmenu. Posilňuje osobné presvedčenie, umožňuje, aby človek našiel sám seba, alebo šiel svojou vlastnou cestou. Možno používať i pri telesných vývojových zmenách, ako napr. pri raste zubov, v puberte, či prechode, ale i pri pôrode, úmrtí blízkeho pôsobí dobre. Pretože chráni od rušivých vonkajších vplyvov, môže sa preventívne použiť pri epidémiách alebo ťaživých situáciách. Aj pri poruchách vývoja u detí, vyrastajúcich v nepriaznivom prostredí, rovnako ako pri zmene povolania či bydliska. Walnut je pre ľudí, ktorí sú z dôvodu istých životných okolností a fáz vývoja labilní, neistí. Walnut môže posilniť ich vnútornú integritu.

 

Water Violet, PerutníkWater Violet. Perutník močiarny. Žebratka bahenní.

Kľúčové príznaky:

 • prehnaná hrdosť, rezervovanosť, odstup voči iným;
 • pocity izolácie a prílišného individualizmu

Water Violet typ je nápadný svojim zdržanlivým a niekedy i zvláštnym vznešeným spôsobom a odstupom, ktorý si udržiava voči druhým. Robí dojem niečoho zvláštneho. Napriek svojim značným schopnostiam sa nemieša do záležitostí iných ľudí a neznáša, keď sa iní miešajú do jeho záležitostí. Snaží sa sám riešiť svoje problémy. Zriedka sa podrobuje nejakej liečbe a ponecháva svoju chorobu v kľude.

Water Violet typy ľudí majú sklon k poruchám kontaktov. Bývajú to upätí ľudia idúci si svojou cestou. To ich môže urobiť nielen osamelými a nespoločenskými, ale i chorými. Najmä u detí je treba zavčasu tieto sklony rozpoznať a umožniť im sociálne zaradenie sa.

 

Whitechestnut, Pagaštan konský bielyWhite Chestnut. Pagaštan konský biely. Bílý kaštan (planý).

Kľúčové príznaky:

 • nutkavé, neodbytné myšlienkya
 • neustále vnútorné dialógy, neschopnosť sústrediť sa

White Chestnut typy trpia neschopnosťou sústrediť sa alebo jasne myslieť, pretože im stále bežia hlavou nežiadúce myšlienky. Ich spánok je narušený, trpia nespavosťou, pretože nedokážu vypnúť, mávajú bolesti hlavy či nervové poruchy.

 

Wild Oat, Stoklas konáristýWild Oat. Stoklas konáristý. Sveřep větevnatý.

Kľúčové príznaky:

 • nejasná predstava o životnom cieli, smerovaní
 • dlhodobá nespokojnosť prameniaca z nevyužitia svojich schopností

Život typu ľudí Wild Oat nemá správny cieľ. Hľadajú cestu, na ktorej by sa mohli realizovať a pretože zväčša majú mnohostranné vlohy, nevedia, ktorým smerom sa uberať. To ich robí nespokojnými a nervóznymi. Z tejto situácie sa vyvíjajú mnohé funkčné poruchy.

U človeka typu Wild Oat je nutné dávať dôraz na osobný vývoj, objasniť mu všetko, čo je preň prospešné, čo mu dáva vnútornú spokojnosť a zlepší jeho telesné choroby. Wild Oat situácia stojí za mnohými zakuklenými depresiami. Nie je možné sa zameriavať len na kolísavé príznaky, ale hľadať ťažisko problému. Wild Oat je esencia pre prípady vyjasňovania, kedy nie je možné urobiť si jasný obraz o probléme človeka a je tu tendencia k potrebe viacerých prostriedkov. Wild Oat pomáha vykryštalizovať ťažiskový problém.

 

Wild Rose, Ruža šípováWild Rose. Ruža šípová. Šípková růže planá.

Kľúčové príznaky:

 • apatia, vnútorná rezignácia
 • pasivita

Wild Rose typ nebojuje, prijíma všetko s rezignáciou a vlečie sa životom bez vôle. Nesťažuje si, pôsobí apatickým dojmom. Nevyvíja snahu k uzdraveniu, ale je vždy pripravený zmieriť sa so svojím stavom. Jeho vzdanie sa osudu a ľahostajnosť sa len neľahko podrobujú liečbe. Wild Rose je konštitučným prostriedkom, jeho typ robí dojem, akoby bol spokojný so svojou chorobou, snaží sa o závideniahodný vnútorný pokoj.

Liečba by mala byť zameraná na oživenie, napr. šport, duchovné podnety, zmenu prostredia, liečbu bahnom. Wild Rose tiež prichádza do úvahy pri ťažkých chronických chorobách, kde vzniká dojem, že človek prestáva bojovať s chorobou a vôľa k životu mizne.

 

Willow, Vŕba bielaWillow. Vŕba biela. Vrba žlutá.

Kľúčové príznaky:

 • zatrphnutosť, vnútorný hnev, negativizmus
 • pocit obete osudu

Willow typy sa nachádzajú v chronickom alebo prechodnom stave zatrpknutosti. Hašteria sa s ľuďmi, s osudom. Často majú negatívny postoj voči životu a nie sú pripravení vzdať sa tohto stavu. Aj ich choroba je príčinou ich starostí. Buď pociťujú nespravodlivosť osudu, alebo stále nachádzajú nový dôvod k sťažnostiam, pretože to zodpovedá ich životnému pocitu a stále sú nespokojní. Ich telesné ťažkosti sú ventilom, cez ktorý presadzujú a dávajú najavo svoju vnútornú negativitu. Pevne sa držia svojich ťažkostí a sťažností, pričom je úplne jedno, čoho sa týkajú.

Existujú i skryté formy stavu Willow: neustále dole stiahnuté kútiky úst, notoricky nariekavý hlas, neustále negatívne prejavy. Willow choroby vznikajú z tohoto postoja negatívneho očakávania. Zväčša sú to žalúdočné ťažkosti, poruchy látkovej výmeny a chronické degeneratívne ochorenia. Willow je konštitučný prostriedok, ktorý mení základné chovanie týchto ľudí, nemá byť používaný dlhšiu dobu. Willow typ by sa mal naučiť vždy kontrolovať svoje chovanie. Možno povedať, že všetci ľudia, ktorí v chorobe vyhľadávajú lekárov a veria, že s chorobou nemajú nič spoločné, že táto musí čo najskôr zmiznúť, by potrebovali Willow. Negativita človeka typu Willow je zakotvená v celej jeho bytosti, nie v jednotlivých situáciách prechodného rázu.

Spracované podľa:

Götz Blome: Die Blütentherapie nach Dr. Bach, Bauer Verlag – Freiburg 1985. (nepublikovaný český preklad U. Melgrandu preložila a upravila Lýdia Šusteková).

Michel, Katarina: Bachovy esence. Repertorium. Aquamarin, 2003.