roztržitýRoztržitosť sa často zamieňa so zábudlivosťou, pretože jej dôsledkom môže byť aj to, že na niečo zabudneme. Na horšiu vštiepivosť pamäti, alebo častejšie na odbremenenie našej pamäti existujú rôzne plánovače a pripomienkovače v mobile, v počítači, denné diáre a podobne. Ale všetky zoznamy a pomôcky proti zábudlivosti sú v prípade roztržitosti zbytočné, pretože vďaka nedostatočnej koncentrácii pozornosti alebo prílišnej koncentrácii na „dôležitejšie veci“ nevieme, kde sme položili napríklad mobil, či okuliare alebo zabuchneme dvere bytu a kľúče „zabudneme“ vo vnútri, „zabudneme“ vystúpiť na príslušnej zástavke z miestnej hromadnej dopravy a podobne. Všetci to poznáme, ale poniektorí „dôvernejšie“, častejšie. Často to považujeme aj za svoju povahovú črtu.

Pri roztržitosti nejde teda o poruchu pamäti, ale o nedostatočnú koncentráciu pozornosti, zjednodušene povedané nepozornosť. (To ale nevylučuje možnosť súčasnej existencie nepozornosti aj zábudlivosti). Nedostatok pozornosti, roztržitosť nám prináša rôzne nepríjemnosti, omyly, maléry, ktoré môžu mať za následok smiešny trapas, zdržanie alebo komplikáciu, v horšom prípade dramatické až fatálne následky.

Príčiny roztržitosti

Roztržitosť vzniká na základe rôznych faktorov. Niekedy vzniká pri intenzívnej duševnej činnosti ako dôsledok hlbokej jednostrannej zameranosti na nejakú vec. Inokedy pre malý záujem o prítomnosť, alebo konkrétnu záležitosť, alebo ako sprievodný jav stresu, frustrácie, vyčerpania. Príčinou môžu byť aj niektoré povahové charakteristiky a disharmónia v emocionálnom prežívaní a mnoho iných. Môžu to byť napríklad i organické poškodenia (poškodenia mozgu), alebo niektoré duševné choroby, kedy je nepozornosť súčasťou závažnej choroby, ktorá vyžaduje dlhodobú lekársku starostlivosť a nie sú predmetom tohto článku.

Mnohé príčiny roztržitosti sa dajú odstrániť

Niektorí ľudia bývajú v myšlienkach o dva kroky dopredu, rozbiehajú mnoho nových projektov bez toho, aby ukončili rozpracované. Na súčasné aktuálne podnety zvonku reagujú nepozorne, roztržito alebo netrpezlivo, prípadne bez záujmu, pretože sú v mysli niekde inde. V takomto prípade je vhodná Bachova kvetová esencia Chestnut Bud (púčik Pagaštana konského), ktorá pomáha okrem iného lepšie koordinovať vnútornú myšlienkovú činnosť vo vzťahu k prítomnej realite a lepšie vnútorne spracovať aktuálne okamihy.

Ľudia s bohatou predstavivosťou, ktorí často unikajú do sveta snov aj počas dňa a ich vnútorný život je pre nich dôležitejší ako vonkajší. Keďže sú často duchom neprítomní a kontakt s reálnou prítomnosťou je prerušený, dochádza k chybám z nepozornosti. Na zbavenie sa tohto „zlozvyku“ slúži esencia Clematis (Plamienok plotný), ktorá pomôže dostať fantáziu a denné snenie pod vedomú kontrolu a využiť ich na tvorivú činnosť v konkrétnom hmotnom svete. Pomáha žiť tu a teraz, vnímanie nasmerovať na prítomnosť, čím sa zlepšuje pozornosť a omyly z nesústredenosti, nepozornosti prestanú existovať.

Problematický vzťah k súčasnosti mávajú aj ľudia, ktorí „žijú v minulosti“, v spomienkach. Zážitky z minulosti, spomienky na minulé udalosti a vzťahy odvádzajú ich pozornosť od prítomnosti, čo sa opäť prejavuje ako roztržitosť, nepozornosť. Esencia Honeysuckle (Zemolez kozí) upravuje narušený kontakt s prítomnosťou, dovedie človeka naspäť do prítomnosti, oživí záujem o aktuálne problémy. Tým sa stráca aj nesústredenosť a omyly, chyby s ňou súvisiace.

Roztržitosť alebo nesústredenosť často vzniká z únavy, prílišnej zaneprázdnenosti, stresu, kedy človek „nevie, kde mu hlava stojí“. V tomto prípade je výborným pomocníkom esencia Olive (Oliva) a pri duševnej únave esencia Hornbeam (Hrab obyčajný). Možno je užitočné si tu pripomenúť, že najľahšie sa odstraňujú tie stresy, ktoré si „vyrábame“ sami. Napríklad nedobrou organizáciou svojho času a systému práce, nepresným odhadom času, ktorý zaberie tá-ktorá činnosť, či slabším odhadom poradia dôležitosti jednotlivých záležitostí, ale tiež svojou pohodlnosťou a podobne. Nemyslím, že Bachova terapia je liekom na všetko. Je však skúsenosťou overené, že všetky jeho esencie majú tzv. dominový efekt, t.j. majú širší záber – elimináciou jedného problému miznú aj mnohé ďalšie, ktoré s ním súvisia.

Koncentráciu pozornosti môžu zlepšiť aj iné Bachove esencie. Napríklad pri neschopnosti odpútať sa od určitých myšlienok je pomocníkom White Chestnut (Biely Gaštan), pri vnútornej roztrieštenosti Sclerantus (Sklerant).

Uvedené Bachove esencie alebo ich kombinácia posilňujú schopnosť žiť tu a teraz. Sú jednoduchými prostriedkami (určite nie jedinými), ako sa definitívne rozlúčiť s častou nepozornosťou, duševným chaosom, ako môžme zabudnúť, že sme bývali roztržití.