Život a dielo Dr. Edwarda Bacha

Dr. Edward Bachnarodil sa 24. septembra 1886
zomrel 27. novembra 1936

Edward Bach sa narodil v Moseley neďaleko Birminghamu v Anglicku. Už ako chlapec prejavoval lásku k prírode a neobvyklý záujem o ňu, ale i o ľudské utrpenie. Po skončení školy ako 16-ročný pracoval v otcovej zlievárni na mosadz a pozoroval zdravotné ťažkosti svojich spolupracovníkov a ich duševné a emocionálne rozpoloženie. Po troch rokoch sa rozhodol byť lekárom. S finančnou podporou otca začal študovať medicínu.

Študoval na lekárskej univerzite (University College Hospital) v Londýne klasickú medicínu. Po ukončení štúdia od r. 1913 pracoval ako chirurg-traumatológ v univerzitnej nemocnici, neskôr v tom istom roku prijal miesto chirurga na pohotovosti v National Temperance Hospital. Toto druhé miesto o rok neskôr musel zanechať kvôli zdravotným problémom. Keď sa uzdravil, otvoril si lekársku prax v blízkosti známej londýnskej Harley Street. Hoci sa stal vyhľadávaným lekárom, stále viac bol nespokojný s možnosťami liečby klasickej medicíny a jej zamerania sa na symptómy chorôb a nie na človeka a príčinu jeho choroby. Dr. Bach rozpoznal, že človek, ktorý nie je v úplnej duševnej rovnováhe, rýchlo a ľahko podľahne chorobe.

V roku 1917 ako 31 ročný však znovu ochorel a musel byť operovaný na rakovinu, ktorú mu jeho kolegovia diagnostikovali. Jeho stav bol tak vážny, že mu  dávali len 3 mesiace života (žil ešte 19 rokov, podľa jeho vlastných slov, vďaka svojej hlbokej vnútornej premene). Hneď ako mohol chodiť ponoril sa do práce. Začal sa zaujímať o iné metódy liečenia a začal študovať imunológiu. Začiatkom roku 1919 začal pracovať v London Homeopathic Hospital ako bakteriológ a patológ, kde sa prvý raz stretol s prácou zakladateľa homeopatie Samuela Hahnemanna. E. Bach tu robil výskum a experimenty, predovšetkým črevnej flóry. Napokon vyvinul sedem bakteriálnych nosod. Boli to homeopaticky zriedené a potencované vakcíny, ktoré sú ešte aj dnes známe ako sedem Bachových nosod. Tieto nosody rýchlo získali uznanie a boli používané v celej Európe a Amerike a dodnes sa nachádzajú v štandardnom homeopatickom zozname liečiv.

Stal sa veľmi dobre známy v lekárskych kruhoch a v jeho ordinácii na Harley Street bolo rušno. Keďže bol čoraz  vnímavejší na emocionálne a duševné stavy svojich pacientov vo vzťahu k ich zdravotným problémom, hľadal ďalšie prostriedky, ktoré by mohli účinkovať s väčšou hĺbkou a jemnejšie než bakteriálne nosody. Cítil, že očkovacia látka, ktorú vyvinul, bola stále príliš nedokonalá.

Na jeseň v r. 1928 sa náhle vydal do Walesu hľadať v prírode rastliny a kvety na liečenie chorôb. Objavil tu svoje prvé dva kvety, Impatiens a Mimulus, neskôr v tom istom roku ešte Clematis. Začal používať esencie z týchto kvetov u svojich pacientov. Výsledky boli také povzbudivé, že sa rozhodol ukončiť všetky oostatné formy terapie a pokračovať v hľadaní ďalších kvetín a rozšíriť tak svoju prácu.

V roku 1930 sa vzdal svojej lukratívnej súkromnej praxe a opustil Londýn. Chcel pracovať vo Wales na anglickom vidieku a zasvätiť zvyšok svojho života novému systému medicíny, ktorý, ako bol presvedčený, môže nájsť v prírode.

Tak ako opustil svoj starý dom, kanceláriu a prácu, zriekol sa i vedeckých metód, ktoré až dovtedy používal. Rozhodol sa spoliehať sa na svoje prirodzené liečiteľské schopnosti a začal využívať svoju intuíciu. Jeden po druhom objavoval prírodný prostriedok ovplyvňujúci konkrétny duševný stav alebo emóciu. Jeho život sa riadil sezónnym rozvrhom: jar a leto trávil hľadaním a prípravou esencií, zimné mesiace trávil bezplatným poskytovaním pomoci a rád všetkým, ktorí prišli hľadať pomoc. Zistil, že keď liečil osobné črty a emócie svojich pacientov, ich zdravotné problémy a fyzické trápenie boli zmiernené ako prirodzený liečivý potenciál v ich organizme, ktorý bol odblokovaný a umožnil organizmu fungovať.

Dr. Bach sa rozhodol šíriť svoje poznatky medzi ľuďmi. Propagoval svoju kvetovú terapiu v dvoch denníkoch, čo mu prinieslo mnoho otázok od verejnosti a tiež list od General Medical Council (Všeobecný medicínsky výbor), ktorý ostro nesúhlasil s jeho reklamou a chcel ho zažalovať, ak v tom bude pokračovať.

V roku 1934 sa presťahoval do Mount Vernon v Oxfordshire. Na okolitých poľných cestičkách a poliach našiel posledný kvietok, ktorý potreboval na skompletizovnie sady. 38 kvetových koncentrátov a Rescue Remedy pokrývalo všetky stránky povahy človeka a všetky choroby spojené s negatívnym stavom mysle.

Dr. Edward Bach zavŕšil svoje dielo cez veľké duševné utrpenie a bolesť, pretože prežíval každý emocionálny stav, na ktorý hľadal a skúšal rôzne rastliny a kvety, až kým nenašiel tú, ktorá mu pomohla tento stav vyliečiť. Koncom novembra 1936 zomrel v spánku vo veku 50 rokov.

 

Publikácie Dr. E.  Bacha

Heal Thyself

Jeho základné dielo o filozofii svojej terapie kvetovými esenciami o pravých príčinách chorôb vyšlo v roku 1931. V tejto knižke, ktorá je zavŕšením  jeho práce doktor Bach predstavuje všetkých 38 esencií a a podáva vysvetlenie reálnej príčiny choroby a jej liečenia. Publikovaná bola prvý krát v r. 1931. Vyšla  v  mnohých vydaniach a mnohých jazykoch, u nás je dostupná v češtine pod názvom Uzdrav se.

The Twelve Healers and Other Remedies

Dielo napísané doktorom Bachom v r. 1930, prvý krát publikované v r. 1933, niekoľko krát revidované, definitívne vydanie bolo v r. 1941.  Kniha o duchovných zdrojoch zdravia a choroby, v ktorej popisuje všetkých 38 esencií. Vyšla v mnohých jazykoch, okrem iných aj v českom s názvom Dvanáct léčitelů a další léčivé esence.
Krátke video o živote a diele Dr. Edwarda Bacha v angličtine