Bachove esencie pre deti

Bachove esencie sú ideálne pre deti v situáciách, keď nie sú vo svojej koži, pri riešení ich trápení. Deti reagujú na esencie rýchlejšie ako dospelí, lebo duševná nerovnováha ešte nie je dlhodobo zafixovaná a nie je tu ani podvedomá neochota ku zmene. Pri akomkoľvek podozrení na ochorenie, je nevyhnutné navštíviť lekára. Niekedy je nie na škodu si uvedomiť, či esencie nepotrebuje viac rodič ako dieťa (napríklad netýkavku, ak mu dochádza trpezlivosť s dieťaťom, alebo červený gaštan pri prílišnom strachu o dieťa).

Ak ide o dojča, Bachove esencie užíva matka a dieťa ich dostane v materskom mlieku. Esencie sa užívajú bez konzervovania v alkohole a môžu sa aplikovať aj do kúpeľa dieťaťa alebo sa môžu kvapky vmasírovať na pokožku dieťaťa – na pery, spánky, zápästie a pod. Určenie správnej Bachovej esencie u dojčaťa býva samozrejme náročnejšie ako u starších detí.

 

Máte doma problémové dieťa?

Problémové dieťa je dieťa, s ktorým sú neustále problémy. Obyčajne je tým problémom to, že neposlúcha, je zlé, zlostné, vzdorovité, veľmi neposedné až hyperaktívne, zle sa učí, prípadne je utiahnuté, nesmelé, úzkostné a trpí rôznymi strachmi alebo špecifickými problémami. Mnohokrát sa za problémovým dieťaťom skrýva problémové rodinné alebo školské prostredie. Rodičia sa hádajú alebo rozvádzajú, alebo mu nevenujú dostatok záujmu a lásky, nemajú naň čas. Snažia sa mu to vynahradiť tým, že dieťa má všetko, alebo takmer všetko, čo chce. Často až ako starí rodičia si rodičia uvedomia niektoré svoje omyly a chyby a zistia, čo by robili vo vzťahu k deťom inak.

Hoci neexistujú žiadne zázračné kvapky na všetky problémy detí, predsa len Bachove esencie majú schopnosť pozitívne ovplyvniť citové reakcie, stavy a chovanie dieťaťa. Tu sú niektoré tipy na bachove esencie pre deti:

Vzdorovité, negativistické dieťa

Vo vývine každého dieťaťa existujú dve obdobia vzdoru. Prvé obdobie vzdoru je okolo 3. roku života, kedy si dieťa uvedomí svoje „ja“ a začne toto slovo aj používať. Už nehovorí „Peťko chce“, ale „ja chcem“, „ja sám“ a podobne. Je to spojené aj so zvýšeným presadzovaním svojej vôle, čo môže skončiť až záchvatmi vzdoru a hádzaním sa o zem. Druhé obdobie vzdoru je obdobie dospievania. Na svoj tínedžerský vek si väčšinou pamätáme, a preto špecifiká tohto obdobia lepšie chápeme.

V období vzdoru dieťaťa a dospievajúceho je veľkou pomocou Bachova terapia. Konkrétne zmes: cesmína ostrolistá (Holly), vinič (Vine), netýkavka (Impatiens), repík (Agrimony).. Pre dospievajúcich je dostupná už namiešaná zmes – kombinovaná esencia Teeneger, ktorej pôsobenie je širšie, nie iba na vzdor.

Dieťa má nedostatočné školské výsledky

Za nedostatočné učebné výsledky by sa mali považovať päťky, prípadne i štvorky. Rozhodne nie trojky. Na školský prospech vplýva viacero činiteľov.

Všeobecne na učenlivosť vplýva koncentrácia pozornosti a poučenie sa zo svojich chýb. Ak je dieťa zábudlivé, roztržité, duchom neprítomné, môže to byť spôsobené jedným alebo viacerými činiteľmi. Môže prichádzať do úvahy biely gaštan (White Chestnut), ktorý pomáha odpútať sa od utkvelých myšlienok, ďalej plamienok (Clematis) pri odbiehaní myšlienok do snov a fantázie, zemolez (Honeysuckle) pri odbiehaní myšlienok do minulosti, alebo sklerant (Scleranthus) pri vnútornej roztrieštenosti. Zábudlivosť, rozptýlenosť, malú učenlivosť pozitívne ovplyvňuje Bachova esencia púčik pagaštana konského (Chestnut Bud).

Školský prospech však môže byť ovplyvnený tým, že dieťa je trémista a pri odpovedi má „okno“, hoci sa učilo. Tu pomáha smrekovec (Larch) a čarodejka (Mimulus). V žiadnom prípade by rodičia nemali „tlačiť“ na dieťa mať výborné školské výsledky, zvyšuje to stres dieťaťa zo skúšania.

Ďalším činiteľom neprospievania v škole môže byť oslabenie vôle, dieťa nevyvinie dostatok úsilia, vytrvalosti, Ak sa dieťa nechá ľahko odradiť nejakým školským neúspechom, jeho vytrvalosť posilní útesovec (Gorse), hrab (Hornbeam) alebo brest (Elm) mu dodá viac energie na plnenie každodenných úloh.

Zlý prospech v škole môže byť spôsobený ďalšími špecifickými príčinami, napríklad tým, že sa dieťa trápi kvôli niečomu, s čím sa bojí zdôveriť. Niektoré z nich uvádzame v ďalších odstavcoch.

Dieťa je veľmi neposedné, príliš živé až hyperaktívne

Dieťa sa potrebuje jednak skľudniť, jednak je potrebné ho zamestnať, zaujať niečím, čo nebýva ľahké. Z Bachových kvetov pomáha na skľudnenie zmes netýkavky (Impatiens), železníka (Vervain).

Dieťa je egocentrické, vyžaduje neustálu pozornosť, predvádza sa

Dieťa sa rado predvádza a je to jeho prirodzená vlastnosť, ktorú nie je veľmi dobré potláčať a viesť ho k zakríknutosti. Preto zdôrazňujeme slová neustálu pozornosť. Toto chovanie sa často vyskytuje pri narodení nového súrodenca, kedy sa dieťa dožaduje bezvýhradnej pozornosti, na ktorú bolo zvyknuté a obvykle tak robí zo strachu, že ho už rodič, rodičia nemajú radi, keďže všetka pozornosť je venovaná bábätku. (Dieťa sa len tvári, že chápe prečo, ale strach ostáva). Toto správanie sa vyskytuje napríklad aj vtedy, keď je dieťa viac čí menej rozmaznané. Výbornou pomocou na tieto „problémy“ je čakanka (Chicory), niekedy je potrebný aj vres (Heather).

Dieťa je zvýšene bojazlivé

Bojí sa tmy, psa a podobne, ľahko sa vystraší, je hanblivé. Čarodejka (Mimulus), niekedy spolu s osikou (Aspen) by mali pomôcť. Ak je strach spôsobený nejakým šokom z minulosti, napríklad dieťa pohrýzol pes, je potrebná aj bledavka (Star of Betlehem).

Dieťa neposlúcha doma alebo v škole, bije sa s rovesníkmi

Zmes kvetových esencií vinič (Vine) a cezmína (Holly) otupí sklon dieťaťa k panovačnosti a k nerešpektovaniu autorít, ale nie je na škodu vyvarovať sa nedôslednosti v požiadavkách na dieťa, či zamyslieť sa nad tým, prečo nás dieťa neposlúcha, teda nad naším vzťahom k dieťaťu. A tiež nad tým, či má dieťa problém s autoritou všeobecne, alebo len s jedným učiteľom alebo jedným rodičom.

Tak ako dospelí, aj deti reagujú na tú istú situáciu individuálne, odlišne. Čo platí pre jedno dieťa, nemusí platiť na druhé. V prípade akýchkoľvek pochybností pri identifikácii problému alebo výbere vhodnej zmesi Bachových esencií doporučujeme obrátiť sa na certifikovaného konzultanta v Bachovej terapii.

Príklady využitia Bachových esencií u detí:

Pre deti sú vyvinuté špeciálne iba prípravky prvej pomoci (Rescue), ostatné kvapky sú rovnaké ako pre dospelých.

1. Repík (Agrimony). Skrýva svoje starosti, tvári sa, že je všetko v poriadku. Klame, aby odviedol pozornosť od seba. Vnútorný nepokoj sa prejaví napr. okusovaním nechtov.

2. Osika (Aspen). Bojí sa tmy, má bezdôvodný strach, nočné mory (desivé sny).

3. Buk (Beech). Všetko chce mať pre seba, veľmi kritické voči druhým.

4. Zemežlč (Centaury). Má slabú vôľu, je pasívne, dá sa ľahko ovplyvniť, zneužiť, oklamať’. Prehnane ústretové reakcie na prianie druhých.

5. Rohoblizník (Cerato). Pochybuje o vlastnom úsudku, stále si pýta radu.

6. Slivka (Cherry Plum). Hysterické prejavy, návaly zúrivosti.

7. Púčik pagaštanu konského (Chestnut Bud). Robí stále rovnaké chyby (napr. v diktáte, alebo „zabúda“ tie isté veci), nevie sa z nich poučiť. V myšlienkach je o dva kroky dopredu, preto pôsobí nepozorne a netrpezlivo.

8. Čakanka (Chicory). Je príliš majetnícke, vyžaduje stále pozornosť, egocentrické, manipuluje s ostatnými.

9. Plamienok. (Clematis).Na nepozornosť, zasnenosť, roztržitosť, zábudlivosť, duchom neprítomné, rojko.

10. Plané jablko (Crab Apple). Hanbí sa za svoj vzhľad alebo extrémna čistotnosť.

11. Brest (Elm).Je preťažené a cíti, že nevládze.

12. Horec. (Gentian). Je smutné, sklamané zo známej príčiny.

13. Útesovec (Gorse). Na pesimizmus, nechá sa ľahko odradiť ťažkosťami, rýchlo sa vzdáva, nebojuje, nevie prehrávať.

14. Vres (Heather). Musí byť stredobodom pozornosti, nevie byť samé, nepretržite reční o sebe, sklon vychvaľovať sa, potrebuje publikum.

15. Cezmína (Holly), Žiarli (napr. na nového súrodenca), závidí, je zlostné, agresívne.

16. Zemolez (Honeysuckle). Žije v spomienkach na minulosť, ťažko si zvyká na nové prostredie, cnie sa mu po domove (prvý krát v škôlke, v tábore…)

17. Hrab (Hornbeam). Ťažko sa rozhýbe k plneniu každodenných úloh.

18. Netýkavka (Impatiens). Na netrpezlivosť, podráždenosť, napätie a nervozitu, ak nejde niečo dosť rýchlo.

19. Smrekovec (Larch). Nízke sebavedomie, neverí si, podceňuje sa, strach zo zlyhania.

20. Čarodejka (Mimullus). Na strach zo skúšky, tmy, lekára a pod., hanblivosť, bojazlivosť, trému, červenanie sa.

21. Horčica (Mustard). Bezdôvodný zármutok a skleslosť, depresia.

22. Dub (Oak).Veľká húževnatosť, statočne bojuje, aj keď už nevládze, vyčerpaný bojovník.

23. Oliva (Olive).Únava, vyčerpanosť, nedostatok energie, napr. po dlhšej chorobe.

24. Borovica (Pine). Pocity viny aj za chyby iných, stále sa ospravedlňuje alebo sa obviňuje z niečoho.

25. Červený gaštan (Red Chestnut). Neustále sa bojí o svojich najbližších, že sa im niečo prihodí, silná závislosť na matke (osvedčený pre matky a deti pri odvykaní si na kojenie).

26. Devätorník (Rock Rose) Znenazdania je vystrašené, prepadá panike, niečo ho vydesilo.

27. Voda z liečivých prameňov (Rock Wather). Je na seba príliš náročné, nespokojné so svojím úsilím.

28. Sklerant (Sclerantus). Neistota, váhavosť, vrtkavosť, častá zmena nálady, nevie sa rozhodnúť medzi dvoma vecami.

29. Bledavka (Star of Betlehem). Pri následkoch šokujúcich udalostí alebo preľaknutí, po nehodách, citových traumách.

30. Gaštan jedlý (Sweet Chestnut). Na úplné zúfalstvo, hraničné situácie, napríklad strata milovanej osoby, zvieraťa, šikana, týranie dieťaťa.

31. Železník (Vervain). Na prílišné nadšenie, fanatické presviedčanie, hyperaktívne dieťa.

32. Vinič (Vine). Rozkazuje, ale neposlúcha, malý tyran, bitkár, problémy s autoritami (rodičmi, učiteľmi).

33. Vlašský orech (Walnut). Pri prekonávaní životných zmien, ako puberta, nové prostredie, rozvod rodičov a podobne.

34. Perutník (Wather Violet). Vnútorne sa uzaviera, obľubuje samotu, ťažko nadväzuje bližšie vzťahy.

35. Biely gaštan (White Chestnut). Nemôže sa zbaviť určitých myšlienok, zaujatosti nejakou obavou, alebo epizódou, zdôvodňovanie v mysli, neustále vedie vnútorný dialóg.

36. Stoklas (Wild Out). Nespokojnosť z neschopnosti vybrať si povolanie, všestranne nadané, veľa záujmov, ale pri ničom nevydrží.

37. Planá ruža (Wild Rose). Na ľahostajnosť, nezáujem, apatiu.

38. Vŕba (Willow). Na zatrpknutosť, nevrlosť, negativizmus, uhundranosť.

39. Krízová esencia pre deti (Rescue Kids). Kombinácia Cherry Plum (slivka), Clematis (plamienok), Impatiens (netýkavka), Rock Rose (planá ruža), Star of Bethlehem (bledavka). Pre všetky prípady prvej pomoci, upokojuje, uvoľňuje v situáciách, keď je dieťa v strese, alebo pred ním, alebo po ňom (napr. návšteva lekára, úraz, nešťastná udalosť v rodine a pod.). Esencia je dostupná nielen vo forme kvapiek určených pre deti (neobsahujú alkohol), ale aj vo forme pastiliek (cukríkov), žuvačiek a spreja. Bližšie v RESCUE produkty na krízové situácie.