Nie je strach ako strach


14. marca 2012

strachTréma, obavy, úzkosť, opatrnosť, nesmelosť hanblivosť, bojazlivosť, panika, fóbia, a ďalšie prejavy, to všetko je strach. Môže ísť o reakciu na aktuálnu situáciu, podnet, alebo trvalejšiu povahovú črtu. Čoho sa bojíte vy? Ničoho? Neverím. Buď nie ste k sebe celkom úprimný, alebo patríte medzi veľmi vzácne výnimky. Možno si len neviete spomenúť…

Myslím, že neexistuje človek, ktorý by sa niečoho nebál a ktorý by ani raz nezažil strach. Ale nie je strach ako strach. Rozdiel môže byť v intenzite prežívania strachu, ale aj v primeranosti a opodstatnenosti strachu vzhľadom na situáciu, ktorá strach vyvoláva (tzv. objekt strachu).

Najprv si odlíšme termíny strach a úzkosť.

Strach je z konkrétnych vecí a situácií, napr. zo skúšky v škole, zo zlyhania, zo zubárskeho alebo operačného zákroku, strach z verejného vystúpenia (tréma), z choroby, zo smrti a pod a je krátkodobého charakteru, je obvykle časovo ohraničený na trvanie danej situácie alebo podnetu ktorých sa bojíme.

Úzkosť (cudzím slovom anxieta) je strach neznámeho pôvodu, kedy nevieme povedať, čoho sa vlastne bojíme a obvykle má dlhodobejšie trvanie. Úzkosť môže byť veľkou záťažou a keď prekročí určitú mieru alebo trvá dlhšie ide už o ľahšiu duševnú poruchu – neurózu.

Strach je naučená reakcia človeka, nie vrodená. Preto sa dá odučiť. Ak sa zamyslíme, prečo sa vlastne bojíme, tak je to buď zásluha rodičov, ktorí v snahe ochrániť nás v detstve pred nebezpečím nás varovali, upozorňovali, zastrašovali… Alebo je to naša vlastná negatívna skúsenosť z minulosti. Strach je do istej miery vlastne normálny, prirodzený a je spojený s pudom sebazáchovy a tiež s rozvážnosťou či rozumnosťou. Veď nestrkať ruku do ohňa, neprechádzať cez rušnú križovatku na červenú a podobne je rozumné, či nie? Možno nie pre každého – je fakt, že je nemálo adrenalínových športov, kde ide o ohrozenie života a tí, čo tieto športy pestujú, akoby mali pud sebazáchovy potlačený alebo zmenený na potrebu vzrušenia z nebezpečia.

Normálny strach ako emócia sa môže prejavovať aj navonok – zblednutím, červenaním, triaškou tela alebo hlasu, potením a pod. Pri miernejších strachoch v podobe obáv alebo opatrnosti sa tieto fyziologické reakcie nevyskytujú. Treba povedať, že aj keď je strach nepríjemný, nie je vždy negatívny a zbytočný. Vo svojom pozitívnom zmysle nás môže strach podnecovať k lepším výkonom, k prekonaniu svojej pohodlnosti alebo samého seba. Strach, obavy, tréma, ktoré neblokujú, ale naopak mobilizujú naše sily, vyburcujú nás a dovedú k úspechu, taký strach je užitočný, pozitívny.

Kedy už strach nie je normálny?

Chorobný strach je strach, ktorý je

  • buď svojou silou neprimeraný podnetu, situácii – nazýva sa fóbia
  • alebo reálne nebezpečenstvo chýba a napriek tomu človek prežíva silný strach – neurotické úzkostné stavy – neurózy a panický strach.

Väčšina fóbií ale aj panických strachov a úzkostí nemá racionálny základ a vzniká akoby z ničoho nič. Ich vznik súvisí so zmenou biochemických pomerov v mozgu. Sú ale aj také fóbie, ktoré vznikli z konkrétnej šokujúcej situácie silne sprevádzanej strachom. Napríklad, ak niekoho takmer zrazil vo vode motorový čln, tento zážitok spojený so šokom a preľaknutím, či hrôzou, sa môže (ale nemusí) zafixovať ako fóbia na motorový čln vo vode a taký človek nepôjde do vody ani keď je čln bezpečne ďaleko, ani keď je zakotvený na brehu. Ťažko si však predstaviť, že všetci, ktorí trpia klaustrofóbiou zažili šok alebo pocit ohrozenia vo výťahu alebo v inom malom uzavretom priestore. Alebo Arachnofóbia, fóbia z pavúkov. Ako vás môže šokovať alebo ohroziť pavúk? A fóbií je nepreberné množstvo, možno ju mať z čohokoľvek.

Pri panickom strachu človek prežíva z ničoho nič silný pocit strachu spojený so silnými neurovegetatívnymi prejavmi, ako sú búšenie srdca, triaška, studený pot. Postihnutý má pocit, že má infarkt, alebo inú vážnu zdravotnú poruchu organizmu a je strachom úplne ochromený.

Chorobný strach a úzkosť sú základnými príznakmi všetkých neuróz. Neuróza sa pokladá za ľahkú duševnú poruchu a v počiatočných štádiách sa často postihnutým, ale aj okolím bagatelizuje alebo nechápe.

Samozrejme, že medzi normálnym strachom a chorobným je celá škála reakcií a stavov, ktoré sú niekde medzi. Samozrejme, že chorobné strachy a úzkostné stavy sa odbúravajú ťažšie ako normálne strachy. Naozaj nie je strach ako strach.

Ako sa zbaviť strachu

Spomínala som už pozitívny strach. Aj to, že strach je v istých nebezpečných, život ohrozujúcich situáciách prirodzený a jeho nedostatok môže mať fatálne následky.  Je však množstvo strachov, ktoré sú zbytočné, ktoré nás brzdia a zväzujú, ktoré nám znepríjemňujú život. Čo s nimi? Neodporúča sa prekonávať svoj strach alkoholom. Jednou z možností je Bachova kvetová terapia. Bachov systém obsahuje niekoľko kvetových esencií na strach. Konkrétne sú to tieto esencie:

Mimulus (Čarodejka) – odbúrava strach z konkrétnych vecí, napr. zo skúšky v škole, z neúspechu, zo zubárskeho alebo operačného zákroku, strach z verejného vystúpenia (tréma), z letu lietadlom, z choroby, zo smrti a podobne. Je to naozaj čarodejka.

Aspen (Topoľ) – veľmi dobre zaberá na úzkosť, teda obavy neznámeho pôvodu, ktoré si nevieme vysvetliť, pretože neexistuje nič konkrétne, čoho by sa bolo treba báť. Je to výborná pomoc proti prejavom náhlej úzkosti, kedy jedinec okrem strachu trpí búšením srdca a potením sa a/alebo má roztrasený, nervózny pocit v žalúdku. Je to tiež výborný prostriedok pre fóbie alebo pre človeka, ktorý v minulosti mal nejaký desivý zážitok, ktorý si už nepamätá, ale ktorý zanechal u neho podvedomé obavy, strach.

Rock Rose (Devätorník) – je určený na panické stavy strachu, zdesenie, hrôzu, ako aj silné fóbie. Pomáha vyrovnať sa s týmito stavmi, čeliť im, posilňuje odvahu.

Larch (Smrekovec) – pomáha pri nízkej sebadôvere, kedy sa človek bojí, že nie je dosť dobrý na to, aby uspel, aby to dokázal. Takým spôsobom zbavuje strachu zo zlyhania, z neúspechu, nežiadúcej trémy.

Red Chestnut (Červený gaštan) – postupne zbavuje človeka prílišných obáv, neustáleho strachu o dieťa, manžela, rodiča, milovanú osobu, keď nie sú doma. Je prirodzené robiť si starosti o blízkeho človeka, ale tu ide o prehnané a neopodstatnené starosti a obavy, ktoré človeku nedovoľujú spať alebo žiť bežným životom a uvoľniť sa, pretože si neustále predstavuje, čo všetko by sa ich milovaným mohlo prihodiť.

Pri silných a chronických stavoch strachu alebo úzkosti je vhodné pridať i ďalšie Bachove esencie podľa konkrétnych potrieb a vlastností človeka a je vhodné začleniť aj iné techniky na zbavenie sa týchto stavov, napríklad afirmácie (pozitívne formulky a predstavy), alebo relaxačné techniky a/alebo iné psychoterapeutické odborné postupy.