Afirmácie k Bachovým esenciám

Afirmácia je pozitívne tvrdenie, ktorým ovplyvňujeme svoje vedomé, či nevedomé postoje. Je to spôsob programovania svojho myslenia, cítenia a tým i konania.

Afirmácie nie sú potrebné k užívaniu Bachovej terapie, Bachove esencie účinkujú dobre aj bez nich. Ak však chcete  zmenu rýchlejšie alebo citeľnejšie, každá pomocná technika je vítaná. Afirmácie je vhodné si hovoriť niekoľkokrát denne, kedykoľvek. Najlepšie však v relaxovanom stave, napríklad večer pri zaspávaní alebo ráno, keď ešte nie ste úplne bdelí.

Uvedené afirmácie k jednotlivým Bachovým esenciám vás môžu inšpirovať k ďalším. Môžete skúsiť vymyslieť vlastné afirmácie k jednotlivým Bachovým esenciám, alebo upraviť nižšie uvedené, najmä ak niektorá afirmácia vám celkom „nesedí“.

1. AGRIMONY. Repík.

 • Nachádzam v sebe pokoj, mier.
 • Negatívne pocity, sú bežnou súčasťou života, je prirodzené necítiť sa niekedy dobre.
 • Môj vonkajší prejav a správanie je v súlade s mojimi citmi a pocitmi.

2. ASPEN Osika.

 • Moja aura je otvorená len radosti a svetlu.
 • Som v bezpečných rukách.
 • Nechám sa viesť k tomu, čo je pre mňa, najlepšie.

3. BEECH. Buk.

 • Uzavieram mier so sebou samým/ou a s druhými ľuďmi.
 • Mám právo žiť podľa svojich predstáv a druhí majú tiež právo žiť podľa svojich.
 • Všímam si a hľadám pozitívne stránky vecí, ľudí a všetkého v živote.

4. CENTAURY. Zemežlč.

 • Dokážem sa postaviť za seba, presadiť svoje názory a potreby.
 • Som zodpovedný/á sám za seba, nie som závislý/á na iných.
 • Robím len to, čo naozaj chcem a tak, aby to nebolo na môj úkor.

5. CERATO. Rohoblizník.

 • Len ja viem, čo je pre mňa dobré.
 • Dôverujem svojmu vnútornému hlasu.
 • Moja intuícia je stále silnejšia a spoľahlivejšia.

6. CHERRY PLUM. Slivka.

 • Opúšťam staré predstavy.
 • Moje vnútorné sily mám pod kontrolou.
 • Moja energia je vyrovnaná, dokážem oddychovať.

7. CHESTNUT BUD. Púčik pagaštanu konského.

 • Vnútorný kľud ma drží v prítomnosti.
 • Z každého zážitku, skúsenosti si niečo osvojím.
 • Učím sa z každej novej skúsenosti.

8. CHICORY. Čakanka.

 • Dávam bez toho, aby som požadoval/a.
 • Milujem bez podmienok, nečakám vďaku.
 • Akceptujem hranice každého človeka.

9. CLEMATIS. Plamienok.

 • Som celkom bdelý a sústredený na prítomný okamžik.
 • Svoje sny dokážem previesť do skutočnosti.
 • Žijem tu a teraz.

10. CRAB APPLE. Plané jablko.

 • Som dokonalý/á  taký/á, aký/á som.
 • Mám sa rád/rada taký/á, aký/á som.
 • Všetko je tak, ako má byť.

11. ELM. Brest.

 • Mám dostatok sily a energie, zvládnem to.
 • Ak budem potrebovať pomoc, získam ju, poradím si.
 • Dôverujem si.

12. GENTIAN. Horec.

 • Verím v konečný úspech.
 • Všetko má svoj hlbší zmysel.
 • Prekonávanie prekážok je príležitosť pre môj rast.

13. GORSE. Útesovec.

 • Každý deň je nová možnosť, nová  nádej.
 • Nádej je uzdravenie.
 • Všetko sa vyvíja podľa vnútornej zákonitosti.

14. HEATHER. Vres.

 • Mám všetko, čo potrebujem, nič mi nechýba.
 • Čo dávam druhým dostávam späť.
 • Zaujíma ma čo hovoria druhí ľudia o sebe, rád/rada ich počúvam.

15. HOLLY. Cezmína.

 • Milujem a som milovaný/á.
 • Všetko je tak, ako má byť.
 • Srdce mám otvorené láske a pozitívnym pocitom.

16. HONEYSUCKLE. Zemolez.

 • Život je zmena.
 • Každý nový deň prináša niečo pekné a zaujímavé.
 • Žijem tu a teraz.

17. HORNBEAM. Hrab.

 • Cítim sa svieži a čulý
 • Mám dostatok energie, všetko ľahko zvládnem.
 • Vo všetkom, čo robím, vidím niečo pekné a zaujímavé.

18. IMPATIENS. Netýkavka.

 • Tolerujem, že každý má svoje vlastné tempo.
 • Som pokojný/á, trpezlivý/á.
 • Rýchlosť nie je dôležitá ale kvalita a hĺbka.

19. LARCH. Smrekovec.

 • Verím si.
 • Som tak schopný/á ako ktokoľvek iný.
 • Viem to. Chcem to. Urobím to. Dokážem to.

20. MIMULUS. Čarodejka.

 • Oslobodil/a som sa od strachu.
 • Mám odvahu a silu.
 • Prekonal/a som svoje obavy.

21. MUSTARD. Horčica.

 • Vnímam svetlo a teplo.
 • Zo dňa na deň mám lepšiu náladu.
 • Viem si predstaviť ako prežívam radosť a šťastie.

22. OAK. Dub.

 • Poznám svoje hranice a rešpektujem ich.
 • Zvládnem to, keď si oddýchnem.
 • Nič netreba preháňať.

23. OLIVE. Oliva.

 • Registrujem potreby svojho tela.
 • Cítim, že moja energia sa postupne obnovuje.
 • Mám potrebnú silu na všetko, čo chcem urobiť.

24. PINE. Borovica.

 • Odpúšťam si.
 • Mám sa rád/rada taký/á aký/á som.
 • Nemusím byť dokonalý/á.

25. RED CHESTNUT. Červený gaštan.

 • Všetko sa vyvíja pozitívne.
 • Vyžarujem pokoj a ticho.
 • Verím, že moji drahí sú v dobrých rukách.

26. ROCK ROSE. Devätorník.

 • Prúdi ku mne netušená sila.
 • Som odvážny/a a silný/á.
 • Dokážem zmobilizovať svoju silu a odvahu, keď bude potrebné.

27. ROCK WATER. Voda z liečivých prameňov.

 • Nepotrebujem byť dokonalý/á, každý má svoje slabosti.
 • Doprajem si obyčajné ľudské radosti a teším sa zo života.
 • Som otvorený/á novým názorom, poznatkom a požiadavkám.

28. SCLERANTUS. Sklerant.

 • Nachádzam svoj vnútorný rytmus.
 • Idem po zlatej strednej ceste.
 • Môj vnútorný hlas mi jasne napovie správne rozhodnutie.

29. STAR OF BETLEHEM. Bledavka.

 • Cítim, že sa uvoľňujú moje energetické blokády.
 • Moje vnútro funguje na všetkých úrovniach.
 • Zbavujem sa bolestí a nepríjemných zážitkov z minulosti.

30. SWEET CHESTNUT. Gaštan jedlý.

 • Aby prišiel deň, musí byť i noc.
 • Na konci temnoty  je  svetlo.
 • V svojom najhlbšom vnútri som pokojný/á.

31. VERVAIN. Železník.

 • Využívam svoju energiu vyvážene, cieľavedomejšie a úspornejšie.
 • Viem nechať veci svojmu vlastnému vývoju.
 • Akceptujem právo iných na svoj názor, svoje presvedčenie, svoj spôsob života.

32. VINE. Vinič.

 • Akceptujem jedinečnosť každého človeka a jeho dôstojnosť.
 • Vládnuť znamená slúžiť.
 • Len s pokorou môžem pomáhať ľuďom a získať si ich uznanie. Pýcha predchádza pád.

33. WALNUT. Vlašský orech.

 • Som pod ochranou, cítim sa bezpečne.
 • Nepriaznivé vplyvy ma obchádzajú.
 • Mám dosť sily vydržať.

34. WATER VIOLET. Perutník.

 • Som otvorený/á, prístupný/á k druhým ľuďom.
 • Rád/rada zdieľam život s inými.
 • Je pre mňa stále ľahšie nadviazať kontakt s inými.

35. WHITE CHESTNUT. Biely gaštan.

 • Obklopuje ma vnútorný pokoj.
 • Riešenie sa vynorí samé.
 • Moja myseľ je pokojná.

36. WILD OUT. Stoklas.

 • Nechávam sa viesť.
 • Vidím jasne svoje možnosti a priťahujem si ich.
 • Počúvam, čo mi radí moja duša (vnútorný hlas).

37. ROCK ROSE. Planá ruža.

 • Chcem žiť naplno.
 • Môj život je stále krajší a zaujímavejší.
 • Aj v maličkostiach nachádzam radosť zo života.

38. WILLOW. Vŕba.

 • Preberám úplnú zodpovednosť za svoje činy.
 • Vyžarujem a priťahujem do svojho života všetko dobré a pozitívne.
 • Čistím svoje vnútro od všetkých negatívnych pozostatkov.

 

Použitá literatúra:
Mechthild Sheffer: Bachova květová terapie. Teorie a praxe. 1994
Vivien Williamsonová: Liečivá sila prírody. Bachove kvetové esencie. 2002