havajske-esencieLiečivé esencie z havajského ostrova Kaui´a* sa vynímajú z množstva iných esencií nielen svojim pôvodom, ale predovšetkým metódou prípravy. Samotné havajské ostrovy sú sopečného a koralového pôvodu a podľa legendy boli súčasťou veľkého kontinentu s názvom Lemúria, na ktorom žila vyspelá civilizácia a ktorý zanikol prírodnou katastrofou. Zbytkami Lemúrie sú aj Veľkonočné ostrovy a ostrov Tahiti.

Esencie vyrába spoločnosť Starmen Unlimited, založená bývalým právnikom Kenom Carlsonom, ktorý sa natrvalo usadil na tomto havajskom ostrove. Keďže pomáhal pôvodným obyvateľom v ich v právnych problémoch, časom sa s nimi zblížil natoľko, že sa dozvedel o liečivých kvetových a drahokamových esenciách z pradávnej Lemúrie. Spolu so svojim priateľom Rogerom Denisewiczom vytvorili vlastnú originálnu metódu výroby esencií, ktorá sa v mnohom líšila od Bachovej metódy, najmä použitím pradávnych praktík polynézských léčiteľov – kahunov. Na energetizovanie esencií využíva okrem prirodzenej zvýšenej energie na ostrove ešte obradné duchovné miesto pradávnych obyvateľov a systém tvarových žiaričov a energetických zosiľovačov – kryštálov a medených predmetov.

Havajské esencie z ostrova Kaui´a prinášajú tým, ktorí ich užívajú, emocionálnu, mentálnu, duchovnú i fyzickú rovnováhu, harmonizujú teda celú osobnosť človeka. Tvoria obsiahly a ucelený systém, rozdelený na

 • jednoduché esencie (kvetové a drahokamové)
 • terapeutické esencie (jednotlivé kombinované esencie a terapeutické programy esencií)
 • špeciálne esencie (esencie z vodopádov, dažďa, oceánu)

JEDNODUCHÉ ESENCIE

Kvetové esencie

Systém 100 esencií z množstva kvetov rastúcich na ostrove Kaui´a. Kombinácia (zmes) týchto esencií je základom liečivých kvetových esencií. Napríklad esencia Mužská výkonnosť obsahuje kombináciu kvetov z mučenky a banánovníka.
Drahokamové esencie sú tinktúry (v súčasnosti 48 esencií), ktoré majú vibračné vlastnosti drahokamu, z ktorého sú vytvorené. Výroba drahokamových esencií má svoje zvláštnosti. Odborným konzultantom pre výber drahokamov je Katrina Raphaell.

Drahokamové esencie

veľmi účinne ovplyvňujú čakry, meridiány a jemnohmotné energie tela. Pôsobia ako spojovací článok medzi fyzickou a éterickou rovinou tela. Môžu sa užívať samostatne, alebo v kombinovanej forme pre určitý cieľ, ktorým môže byť:

1. Harmonizácia čakier pomocou tzv. čakrových esencií
Na každú zo 7 čakier ľudského tela je špeciálnou metodikou určená jedna drahokamová esencia (v poradí od 1 do 7 sú to čierny turmalín, karneol, citrín, zelený avanturín a ruženín, modrý krajkový achát, ametyst a kryštál) na vyrovnanie jej fungovania.

2. Čistenie fyzického, emocionálneho, mentálneho a duchovného tela
Ide o zmes dvoch drahokamových esencií na každý typ energetického tela. Konkrétne na

 • fyzické čistenie – kuprit a chryzostol
 • emocionálne čistenie – malachit, zelený samsonit
 • mentálne čistenie – azurit, larimar
 • duchovné čistenie – čaroid, celestín

3. Integrácia ducha a tela
Používa sa po predchádzajúcich dvoch postupoch – harmonizácii čakier a čistení energetických tiel. Ide o súbor 12 esencií z drahokamov. (7 klasických čakrových esencií plus 5 ďalších čakrových esencií).

TERAPEUTICKÉ ESENCIE

Ide o kombináciu niekoľkých kvetových esencií alebo kombináciu kvetových a drahokamových esencií. Sú určené na niekoľko oblastí harmonizácie. Sú väčšinou súčasťou tzv. programu, ale niektoré sú k dispozícii aj jednotlivo, na individuálne konkrétne problémy.

Esencie pre jednotlivé problémy

Esencie možno užívať jednotlivo. V súčasnosti zahŕňajú 34  oblasti:
1. Detoxikácia – odvykanie od závislosti (Addiction Detox)
2. Čistenie negativity (Clearing Negativity)
3. Harmonizácia čakier (Chacra Balancer) – esencie na harmonizáciu činnosti každej zo siedmich čakier
4. Duchovné uvedomenie (Christ Consciousness)
5. Kryštalický prenos (Crystalline Transmission)
6. Rozšírenie vedomia (Consciousness Booster)
7. Uvoľnenie hlboko uložených emócií (Deep Emotional Release)
8. Uvoľnenie silného napätia (Deep Tension Relief)
9. Rozpustenie sexuálnej negativity (Dissolve Sexual Negativity)
10. Božská láska (Divine Love)
11. Erotické milovanie (Erotic Lovemaking)
12. Uvoľnenie ženskej sexuálnej energie(Femal Sexual Liberator)
13. Zaspávanie (Go to Sleep)
14. Smútok (Grief)
15. Uzemnenie (Grounding)
16. Rýchlejšie uzdravenie (Healing Accelerator)
17. Naladenie na vyššie JA (High Self Atunement)
18. Inšpirácia (Inspiration) – pomáha zbaviť sa negatívnych myšlienkových vzorcov a otvoriť sa inšpirácii. Umožňuje oživiť inšpiráciu a naplno uplatniť svoj tvorivý a mentálny potenciál
19. Zníženie stresu (Less Stress)
20. Posilnenie životnej energie (Life Force Enhancer)
21. Esencia lásky (Love Essence) – pomáha rozvinúť potenciál lásky k sebe samému a k okolitému svetu, vnímať lásku v každom prítomnom okamihu
22. Prepojenie ženskej a mužskej energie (Mal and Femal Synergy)
23. Mužská výkonnosť (Mal performance) – vyvažuje a omladzuje mužskú sexuálnu energiu, znižuje strach zo zlyhania
24. Manifestácia (Manifesting)
25. Meditácia (Meditation)
26. Hravosť (Playfulness)
27. Tehotenstvo a pôrod (Pregnancy and Labor) – Uvoľňuje psychické blokády, zbavuje strachu a úzkosti v súvislosti s otehotnením, tehotenstvom a pôrodom. Zmierňuje ranné nevoľnosti v tehotenstve. Dodáva duševný pokoj a silu budúcim mamičkám
28. Regenerácia (Regeneration)
29. Vzťahy (Relationships)
30. Posilnenie sexuality (Sexuality Booster)
31. Šok a trauma (Shock and Trauma)
32. Duchovné spojenie (Spirit Connection)
33. Ukľudnenie (Tranquility)
34. Sila vôle (Willpower)

Esencie v ucelených programoch

 • program zlepšenia sexuality
  zahŕňa 7 esencií na zdokonalenie ženskej a mužskej sexuality, zbavenie sa negatívnych blokád a predsudkov v oblasti sexuality a posilnenie duchovnej stránky v tejto oblasti. Patria sem napríklad už spomínané esencie Uvoľnenie ženskej sexuality, Esencia lásky, Mužská výkonnosť
 • program rozšírenia vedomia
  obsahuje 7 esencií, ktoré napomáhajú prekonať závislosti, rozpúšťajú hlboké emocionálne bloky, uvoľňujú napätie a posilňujú spojenie so zemou
 • program pre duchovné majstrovstvo
  pozostáva zo 7 esencií napomáhajúcich duchovnému majstrovstvu – z vyššie uvedených sú to napríklad esencie Duchovné uvedomenie, Rozšírenie vedomia, Kryštalický prenos, Božská láska.

ŠPECIÁLNE ESENCIE

Energie a vibrácie tropického slnka, negatívnych iónov oceánu, dažďa, bujnej vegetácie a silných energetických polí Zeme. Sú to

 • Esencie z prírody: Vodopád (Waterfall), Rieka (River), Mraky (Clouds) – esencie na naštartovanie zmien
 • Lemuriánska hmla (Lemurian Mist)
 • Havajská posvätná voda (Hawaiian Holy Water)

Existuje viacero spôsobov ako kvetové a drahokamové esencie užívať. Nakvapkaním pod jazyk alebo vtieraním do pokožky, resp. nakvapkaním do kúpeľa.

_________________________________________

* Známe sú pod názvom havajské esencie, ale keďže existujú aj iné liečivé esencie, vyrábané na iných havajských ostrovoch, treba upresniť, že ide o ostrov Kaui´a.

Zdroj:
1) Ken Carlson: Hvězdná Mana. Léčivá energie z Havaje. Praha 2000.