Bio esencie z kvetov Dr. Bacha

Originálne bachove esencie vyrobené v Anglicku sú prírodné produkty a ako také sú samozrejme bio produkty.

Vo Francúzsku vznikli tzv. biobachovky. Výrobca tzv. bio esencií z Bachových kvetov parížska firma Les Fleurs de Bach vyrába podľa podľa originálnej receptúry Dr. Bacha esencie z Bachových kvetov konzervované v bio brandy. Esencie sú vyrábané z kvetov planých rastlín zbieraných za slnečného dňa v plnom kvete na miestach, ktoré sú kontrolované Ecocertom. Matičné tinktúry sú prípravované prísne v súlade s originálnou receptúrou Dr. Edwarda Bacha  v pomere 1/250 a konzervované sú v 40% BIO brandy (bio brandy sa vyrába z ekologicky pestovaného obilia).

Všetky esencie majú označenie BIO kvality, ECO-CERTu a označenie použitia originálnej metódy Dr. E. Bacha. označenie certifikácie bionbachoviek

Okrem základných Bachových esencií vyvinuli aj rad originálnych produktov. Sú nimi napríklad kombinované esencie, to znamená hotové, už namiešané esencie z viacerých Bachových esencií s konkrétnym zacielením na určité situácie, duševné stavy alebo pre špecifiká skupín ľudí. V pôvodnom systéme Dr. Bacha je namiešanou esenciou len Rescue Remedy, ktorá je určená pre krízové situácie, a je kombináciou piatich jednotlivých esencií. Teraz sú k dispozícii kombinované esencie pre ďalšie situácie a stavy, pričom zmes viacerých vzájomne sa podporujúcich esencií  má potenciálne vyššiu účinnosť. Nehovoriac o tom, že človek, ktorý chce riešiť niektorú svoju situáciu, problém a podobne, nemusí si dávať namiešať každý mesiac mix svojej esencie, ale si ju môže priamo objednať v koncentrovanej podobe v 20 ml fľaštičke s pipetou (pri esencii prvej pomoci je 10ml balenie) a riediť si ju podľa potreby, takže mu vydrží dlhšie.

Kombinované bio esencie – biobachovky, sú zamerané na:

biobachovky, bio esencie * špecifické situácie, stavy – konflikt, depresia, závislosť, vyčerpanie, strach, stres, prvá pomoc

* určité schopnosti a vlastnosti –komunikácia, koncentrácia, sebadôvera, rozhodnosť, sebapoznanie, sexualita (libido), spánok

* skupiny ľudí – seniorov, ženy, dospievajúcich

Zloženie – kombináciu namiešaných esencií uvádzame pri ponuke každej kombinovanej esencie.

 

 

Konflikt (Conflicts) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií pomáha tým, čo sa cítia často vtiahnutí do konfliktu a trpia neznášanlivosťou okolia. Pomáha vrátiť vnútornú pohodu a vyrovnanosť, redukovať množstvo zbytočných konfliktov.
bio esencia Konflikt

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

Čakanka obyčajná (Chicory)
Buk lesný (Beech)
Cesmína ostrolistá (Holly)
Netýkavka žliazkatá (Impatiens)
Vŕba biela (Willow)
Železník lekársky (Vervain)
Vinič hroznorodý (Vine)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Depresia (Depression) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí sú skleslí, skľúčení, smutní, depresívni, pomáha im zbaviť sa týchto nepríjemných stavov.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Depresia

Útesovec európsky (Gorse)
Gaštan jedlý (Sweet Chesnut)
Bledavka okolíkatá (Star of Bethlehem)
Ruža šípová (Wild Rose)
Horček horký (Gentian)
Horčica (Mustard)
Vŕba biela (Willow)
Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Závislosť (Dependence) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých ľudí, čo sa chcú zbaviť škodlivých zlozvykov a nejakej závislosti. Pomáha odbúrať nutkavé prianie súvisiace so zlozvykom a závislosťou na niečom.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Závislosť

Repík lekársky (Agrimony)
Púčik pagaštana konského (Chestnut Bud)
Zemežlč (Centaury)
Čakanka obyčajná (Chicory)
Vlašský orech (Walnut)
Jabloň planá (Crab Apple).
Slivka višňoplodá (Cherry Plum)

 

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Energia (Energie) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií vhodná na úplnú vyčerpanosť, nedostatok energie, prepracovanosť. Pomáha pri stavoch prepracovanosti alebo pri rekonvalescencii.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Vyčerpanie

Zemežlč (Centaury)
Hrab obyčajný (Hornbeam)
Dub letný (Oak)
Ruža šípová (Wild Rose)
Oliva (Olive)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Strach (Fears) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí trpia znepokojujúcou predstavou prítomnosti alebo hrôzou z budúcnosti.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Strach

Repík lekársky (Agrimony)
Vres obyčajný (Heather)
Devätorník peniažtekový (Rock Rose)
Červený gaštan (Red Chestnut)
Čarodejka škvrnitá (Mimulus)
Slivka višňoplodá (Cherry Plum)
Topoľ osikový (Aspen)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Stres (Anti-stress) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí čelia nadmernej záťaži, prežívajú šok, bolesť, zármutok alebo ich zaskočili náhle nepríjemné udalosti.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Antistres

Repík lekársky (Agrimony)
Dub letný (Oak)
Netýkavka žliazkatá (Impatiens)
Púčik pagaštana konského (Chestnut Bud)
Borovica lesná (Pine)
Jabloň planá (Crab Apple)
Železník lekársky (Vervain)
Uťívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

 

Prvá pomoc (Urgency) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí čelia alebo zažili šok, bolesť, zármutok alebo ich zaskočili náhle nepríjemné udalosti.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Prvá pomoc

Plamienok plotný (Clematis)
Bledavka okolíkatá (Star of Bethlehem)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Netýkavka žliazkatá (Impatiens)
Devätorník peniažtekový (Rock Rose)
Jabloň planá (Crab Apple).
Slivka višňoplodá (Cherry Plum)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Komunikácia (Communication) 20ml    16,00€

Táto kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tych ľudí, ktorí nemajú odvahu vyjadriť sa sami za seba. Pomáha rozvinúť schopnost vyjadriť svoje názory a pocity.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Komunikácia

Repík lekársky (Agrimony)
Vres obecný (Heather)
Červený gaštan (Red Chestnut)
Smrekovec opadavý (Larch)
Čarodejka škvrnitá (Mimulus)
Vlašský orech (Walnut)
Rohoblizník (Cerato)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Koncentrácia (Concetration) 20 ml     16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre ľudí nepozorných, zasnených, roztržitých, často duchom neprítomných. Pomáha zbystriť a zlepšovať pamäť a lepšie sústrediť svoju pozornosť.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Koncentrácia

Púčik pagaštana konského (Chestnut Bud)
Hrab obyčajný (Hornbeam)
Zemolez kozí (Honeysuckle)
Plamienok plotný (Clematis)
Ruža šípová (Wild Rose)
Sklerant ročný (Scleranthus)

Užívanie:4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Rozhodnosť (Decision) 20 ml     16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre ľudí, čo sa cítia bezradní a nerozhodní. Pomáha prečistiť a vyjasniť pohľad na svet.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Rozhodnosť

Stoklas konáristý (Wild Oat)
Hrab obyčajný (Hornbeam)
Ruža šípová (Wild Rose)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Čarodejka škvrnitá (Mimulus)
Vlašský orech (Walnut)
Rohoblizník (Cerato)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Sebadôvera (Self-Confidence) 20 ml     16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre ľudí, ktorí si nedôverujú a trpia hamblivosťou, prílišnou plachosťou, utiahnutosťou.  Pomáha rozvinúť vedomie vlastnej hodnoty, sebadôveru a nájsť sebaúctu a smelosť.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Sebadôvera

Stoklas konáristý (Wild Oat)
Zemežlč (Centaury)
Horček horký (Gentian)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Smrekovec opadavý (Larch)
Brest štíhly (Elm)
Rohoblizník (Cerato)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Sebapoznanie (Letting go) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí sa cítia otrokmi svojich myšlienok a utkvelých predstáv.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Sebapoznanie

Čakanka obyčajná (Chicory)
Skalná voda (Rock Water)
Buk lesný (Beech)
Perutník močiarny (Water Violet)
Cesmína ostrolistá (Holly)
Vŕba biela (Willow)
Vinič hroznorodý (Vine)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Pohlavná túžba (Libido) 20 ml    16,00€   akcia 14,60€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí majú prechodné obdobie nudy v sexe a/alebo majú obavy zo sexu.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Libido

Čakanka obyčajná (Chicory)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Smrekovec opadavý (Larch)
Horčica (Mustard)
Vlašský orech (Walnut)
Jabloň planá (Crab Apple)
Vŕba biela (Willow)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Spánok (Sleep) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí majú problémy so zaspávaním alebo majú nepokojný spánok.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Spánok

Bledavka okolíkatá (Star of Bethlehem)
Červený gaštan (Red Chestnut)
Púčik pagaštana konského (Chestnut Bud)
Topoľ osikový (Aspen)
Železník lekársky (Vervain)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Seniori  (Seniors)  20ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre tých, ktorí stratili elán a chuť do života. Pomáha nadobudnúť schopnosť radovať sa zo života a užívať si okamihy prítomnosti.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Seniori

Hrab obyčajný (Hornbeam)
Ruža šípová (Wild Rose)
Devätorník peniažtekový (Rock Rose)
Červený gaštan (Red Chesnut)
Vlašský orech (Walnut)
Topoľ osikový (Aspen)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Pre ženy (Women) 20 ml     16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre ženy, ktoré trpia hormonálnou nerovnováhou. Pomáha zmierniť ťažkosti spojené s hormonálnou nerovnováhou.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Ženy

Čakanka obyčajná (Chicory)
Smrekovec opadavý (Larch)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Horčica (Mustard)
Vlašský orech (Walnut)
Jabloň planá (Crab Apple)
Vŕba biela (Willow)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Dospievajúci (Teeneger) 20 ml    16,00€

Táto kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre špecifické emocionálne stavy dospievajúcich, tinedžerov, na ich dočasné citové problémy. Podporuje ich sebadôveru dospievajúcich, pomáha začleniť sa do spoločnosti a posilňuje rešpekt k autorite.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):

bio esencia Dospievajúci

Stoklas konáristý (Wild Oat)
Cesmína ostrolistá (Holly)
Horček horký (Gentian)
Smrekovec opadavý (Larch)
Čarodejka škvrnitá (Mimulus)
Netýkavka žliazkatá (Impatiens)
Vinič hroznorodý (Vine)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Kvety zbierané pre výrobu nasledujúcich esencií pochádzajú z biologického poľnohospodárstva (CZ-BIO-002).

Detoxikácia (Detox) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií pre tých, ktorí sa rozhodli pre vnútornú očistu organizmu, chcú sa zbaviť nahromadených toxínov v tele.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO brandy):

bio esencia Detoxikácia

Repík lekársky (Agrimony)
Skalná voda (Rock Water)
Brest štíhly (Elm)
Oliva euopska (Olive)
Jabloň planá (Crab Apple)
Železník lekársky (Vervain)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Stop fajčeniu (Stop-Smoke) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií pre tých, ktorí sa rozhodli skoncovať s fajčením.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO brandy):

bio esencia Koniec s fajčením

Vlašský orech (Walnut)
Púčik pagaštana konského (Chestnut Bud)
Zemežlč (Centaury)
Repík lekársky (Agrimony)
Slivka višňoplodá (Cherry Plum)
Netýkavka žliazkatá (Impatiens)
Brest štíhly (Elm)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Štíhla línia (Slimness) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií je vhodná pre každého, kto si praje udržať si alebo navrátiť štíhlu líniu. Esencie pomáhajú rozhodnúť sa začať zdravo stravovať a posilňujú pevnú vôľu.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO koňaku):
bio esencia Menopauza

Zemežlč – Centaury
Voda skalná – Rock Water
Vres obyčajný – Heather
Rohoblizník – Cerato
Slivka višňoplodná – Cherry Plum
Železník lekársky – Vervain
Čakanka obyčajná- Chicory

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Menopauza (Menopause) 20 ml    16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií pre ženy, ktoré sa potrebujú zbaviť nepríjemných sprievodných javov prechodu.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO brandy):

bio esencia Menopauza

Zemolez kozí (Honeysuckle)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Smrekovec opadavý (Larch)
Vlašský orech (Walnut)
Brest štíhly (Elm)
Rohoblizník (Cerato)

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).

Cestovanie (Travels) 20 ml      16,00€

Kombinácia Bachových kvetových esencií pre tých, ktorí majú nepríjemné stavy pred alebo počas cestovania (cestovná horúčka, nervozita alebo nausea počas cesty).  Pomáha navrátiť vnútornú vyrovnanosť a pokoj.

Ide o kombináciu týchto originálnych esencií dr. Bacha (konzervované v 40% BIO brandy):

bio esencia Cestovanie

Hrab obyčajný (Hornbeam)
Zemolez kozí (Honeysuckle)
Sklerant ročný (Scleranthus)
Vlašský orech (Walnut)
Oliva euopska (Olive)
Brest štíhly (Elm)
Topoľ osikový (Aspen)

 

Užívanie: 4 kvapky podľa potreby (4 kvapky 4x denne minimálne odporúčané dávkovanie).