Astrologické služby

OSOBNÝ  HOROSKOP

Osobný horoskop sa nazýva aj ako základný, natálny alebo radix. Astrologická konzultácia pre osobný (základný) horoskop pozostáva z rozboru a výkladu horoskopu. Horoskop je vypracovaný vo forme klasického grafu s výkladom v textovej podobe. Na vypracovanie horoskopu je potrebné uviesť dátum, miesto a čo najpresnejší čas narodenia. Napríklad 14.6.1965 o 17.50 hod. (menej presne cca 18. hod.), Košice, žijem ale dlhodobo v Bratislave). Znalosť aspoň hodiny narodenia je podmienkou pre vypracovanie horoskopu.

V prípade, že vôbec neviete čas narodenia, je možné vypracovať len orientačný horoskop za dohodnutú cenu. Vtedy je vhodné kombinovať astrologickú analýzu s numerologickou analýzou.

Astrokonzultáciu s vypracovaním osobného alebo prognostického horoskopu poskytujem len osobne na adrese uvedenej v kontaktných údajoch (v mimoriadnych prípadoch na inom dohodnutom mieste). Vypracovaný osobný horoskop neposielam poštou.

Pri prognostických horoskopoch – ročnom (tzv. solárnom) alebo mesačnom (lunárnom) horoskope i tranzitnom horoskope je potrebné uviesť okrem miesta narodenia aj miesto (mesto a krajinu), v ktorej v príslušnom období žijete.

Pri výpočte vhodného okamihu počatia nie je osobná konzultácia potrebná, výpočet zasielame e-mailom po zaplatení faktúry a nabehnutí platby na náš bankový účet číslo: 520700-4203265437/8360 .

Konkrétny druh astrologickej služby si môžete objednať telefonicky alebo e-mailom na adrese uvedenej v kontakte.

Ceny za služby sú uvedené na tejto stránke na konci. Pri akýchkoľvek otázkach ma neváhajte kontaktovať.

Interpretácia základného horoskopu – radixu

Pri rozbore horoskopu narodenia (nazývaného aj základný, natálny alebo radix) sú predmetom konzultácie otázky, ktoré vás osobne najviac zaujímajú.

Výklad základného horoskopu obsahuje:

 • Rozbor osobnosti (charakteristické rysy osobnosti, povahové prednosti a negatíva, zvláštnosti, osobnostný profil – vôľové vlastnosti, city, racionalita, záujmy, temperament a iné)
 • Majetok, financie (materiálne zabezpečenie, pravdepodobné zdroje príjmov alebo strát, vzťah k financiám a hodnotám)
 • Domov, rodičia (vzťahy s rodičmi, rodinný život, domácnosť, domov, bývanie)
 • Vzťahy s deťmi, súrodencami, príbuznými
 • Manželstvo, partnerský vzťah (pravdepodobný typ partnera/partnerky, možné prínosy a problémy partnerského vzťahu)
 • Povolanie, zamestnanie (vhodný typ profesie, pracovné vzťahy a povinnosti)
 • Zdravie (slabšie časti organizmu, možné zdravotné problémy a riziká)
 • Voľný čas, hry, rozptýlenie, milostné záležitosti
 • Iné

 

PARTNERSKÝ HOROSKOP

Interpretácia partnerského horoskopu

Pri výklade partnerského horoskopu je konzultácia zameraná na pozitívne a negatívne aspekty medzi planétami dvoch ľudí (nemusí ísť len o partnerský vzťah, môže ísť o vzťah medzi rodičom a dieťaťom alebo nadriadeným a podriadeným a pod.), čo možno v danom vzťahu očakávať a aké sú možnosti riešenia. Konzultáciu môžu absolvovať obaja zúčastnení každý sám alebo spolu, prípadne len jeden z nich. Rozhodnutie o prípadnom vstupe do manželstva alebo rozchode alebo o opätovnom návrate do vzťahu je však na samotnom človeku, planéty zaňho nevyriešia, ako sa v danom prípade zachovať. Objasnenie a uvedomenie si podstaty problémov vo vzťahu však môže toto rozhodnutie významne uľahčiť.

Výklad partnerského horoskopu obsahuje:

 • Porovnanie a výklad základných charakteristík partnerov. Vzájomná znášanlivosť a príťažlivosť partnerov
 • Špecifiká partnerského vzťahu, silné a slabé stránky vzťahu, prínos a úskalia
 • Perspektívnosť vzťahu, možnosti riešenia partnerských problémov.

Ak nepoznáte presný čas narodenia  partnera, partnerský horoskop má aj v tomto prípade zmysel a dáva dostatok informácií o vzťahu,  pričom sa  vo výklade  upozorní na tie indikátory, ktoré sú nepresné.

HOROSKOP ROČNÝ ALEBO TRANZITNÝ

Interpretácia prognostických horoskopov

Pri rozbore horoskopu na dané aktuálne obdobie (solárneho, tranzitného alebo oboch) sú obsahom konzultácie vývinové tendencie na obdobie jedného roka (mesiaca alebo týždňa), t.j. v ktorých životných oblastiach sa bude dariť viac a v ktorých menej, na čo je vhodné sa v danom období sústrediť a čo môžu tranzity jednotlivých planét v konkrétnom čase priniesť. Môže vám naznačiť vhodnosť alebo nevhodnosť obdobia pre vážne životné rozhodnutia. Vývojové tendencie na jeden alebo viac mesiacov naznačuje výklad lunárneho horoskopu.

Výklad ročného (solárneho) horoskopu obsahuje predovšetkým:

 • Všeobecná charakteristika príslušného roka. Osobnostné črty.
 • Finančná situácia v danom roku
 • Myslenie, komunikácia, krátke cesty
 • Domov, rodičia
 • Milostné vzťahy, voľný čas a rozptýlenie. Vzťah s deťmi
 • Zdravie
 • Zamestnanie
 • Partnerské vzťahy, manželstvo
 • Problémy života a smrti, záhady, finančné zdroje od iných
 • Duchovné záležitosti. Štúdium. Dlhé cesty, cudzina
 • Profesia, úspechy v živote v sledovanom obdob
 • Priatelia, spoločenský život, plány
 • Obmedzenia a riziká neúspechov v danom období.

Tranzitný horoskop obsahuje:

 • Výklad základných tranzitov (prechodov) planét s pomalším pohybom (Pluta, Neptúna, Urána, Saturna Jupitera a prípadne Marsu) cez základný horoskop, tzv. radix, a ich vplyv na jednotlivé oblasti horoskopu v sledovanom období
 • Aktuálne postavenie planét vo vzťahu k planétam základného horoskopu (tzv. aspekty planét) a interpretácia ich vplyvu pre príslušné časové obdobie.

Časové obdobie môže byť mesiac, alebo rok.

VÝPOČET VHODNÉHO OKAMIHU POČATIA

podľa metódy MUDr. Eugena Jonáša je možný bez predchádzajúcej osobnej konzultácie pri znalosti presného času narodenia (na minúty). Spoľahlivosť metódy udáva autor 98%, iné zdroje 75-85%. Lunárny cyklus nie je totožný s ovulačným cyklom. Viac informácií o metóde nájdete v Lunárne fázy počatia podľa Eugena Jonáša.

 

Cenník:

 

Osobný horoskop – radix  28,00 €

Ročný horoskop – solárny   12,00 €

Tranzity na jeden mesiac – tranzity 12,00 €

 

Partnerský horoskop 12,00 €.

Výpočet vhodného okamžiku počatia 10,00 €

Výpočet termínov na jeden rok