Lunárne fázy počatia podľa Eugena Jonáša

(Astrometóda lunárnych fáz plodnosti Dr. Jonáša)

Môže byť počatie predpovedané z hviezd? Môže byť vopred určené pohlavie detí voľbou času počatia podľa lunárneho astrologického znamenia? Majú ženy vlastne dva mesačné ovulačné cykly? Poskytne nám pochopenie lunárneho cyklu spoľahlivú formu regulácie pôrodnosti? Možno zabrániť vrodeným defektom využitím astrologických analýz výberu najlepšieho momentu počatia?

Podľa výskumu Dr. Eugena Jonáša, slovenského* psychiatra a gynekológa, odpovede na všetky hore uvedené otázky súdôrazné áno! Keď testoval svoju metódu na 10 000 ženách, naozaj zistil, že je na 97% spoľahlivá. Určite jeden z najpôsobivejších objavov storočia v zmysle ich významu pre moderné ženy, takže by ste si mohli myslieť, že metóda astrologických cyklov by mala byť všeobecne známa vec. Prečo teda nevie o nej viac párov?

Dr. Jonáš začal výskum v roku 1956, keďže natrafil na fragment starovekého babylonsko–asýrskeho textu, kde stálo: Žena je len plodná počas určitej fázy Mesiaca. Bohužiaľ, starovekí astrológovia neponúkli žiadne vysvetlenie, o ktorej fáze Luny hovorili. Jonáš bol ohromený, ale odvážny. V neďalekom Maďarsku práve zlegalizovali potrat. Ako rímsko-katolík bol Dr. Jonáš z etických dôvodov proti potratu. Bol tiež znepokojený traumatickým psychologickým efektom potratu, ktorý by mohol mať na jeho prevažne rímskokatolícku klientelu. Vedel dobre zo svojej praxe, že antikoncepčná metóda merania bazálnej teploty je málo spoľahlivá ako prostriedok antikoncepcie. Vďaka fragmentu videl možnosť bezpečnej antikoncepcie a nádej pre tzv. neplodné ženy počať dieťa.

Jonáš mal výbornú kvalifikáciu na testovanie tejto myšlienky. Okrem svojej lekárskej akreditácie bol jedným zo skupiny vedcov – astrológov, ktorí volali sami seba kozmobiológovia. Kozmobiológovia sa snažili sledovať a určovať efekty kozmických podmienok a intenzity polí na životné záležitosti. Pretože boli vedci a akreditovaní lekári, Jonáš a jeho kolegovia boli opatrní, aby sa oddelili od toho, čo považovali za viac fantastický druh prediktívneho horoskopu. Moderný kozmobiológ Reinhold Ebertein napísal: Zatiaľ čo mnoho stúpencov astrológie sa stráni vedeckého výskumu a najmä štatistiky, kozmobiológia sa snaží používať každý typ výskumu a metodológie na podporu svojich poznatkov a pomohla dosiahnuť presnejšie výsledky. Jonáš tiež urobil rozsiahly výskum o vzájomnom vzťahu slnečnej aktivity a ľudského života na Zemi. Študoval astronómiu rovnako ako astrológiu. Bol si tiež vedomý toho, že vedci v ďalších storočiach ako napríklad Hippocrates a Kepler praktizovali astrológiu a že pozorovali súvzťažnosť medzi narastajúcim a ubúdajúcim Mesiacom a plodnými cyklami.

Po objavení starovekého fragmentu, Jonáš začal zostavovať natálne horoskopy alebo kozmogramy ako ich kozmobiológovia nazývali, porovnávať ich s horoskopmi počatia, hľadať model, pravidlá. V lete roku 1956, po niekoľkých týždňoch intenzívneho výskumu, Jonáš prišiel na to, čo nazval ako prvé tri základné pravidlá pre počatie, zistenie pohlavia a životaschopnosti ľudských zárodkov, pričom všetky môžu byť presne formulované.

Tri pravidlá sú:

  • Obdobie plodnosti ženy závisí na opakovaní uhlu Slnka a Mesiaca, ktoré sa vyskytlo pri narodení ženy.
  • Pohlavie dieťaťa závisí od pozície Mesiaca pri počatí.
  • Určité planetárne konfigurácie v čase počatia môžu vplývať na životaschopnosť embrya.

Takže, ako funguje táto najprirodzenejšia, najpresnejšia a nechemická forma koncepcie alebo antikoncepcie? Kľúč je v pochopení pravidla č. 1. Celkom jednoducho, ak sa žena narodila napríklad počas Novu, mala by byť plodná počas Novu každý mesiac. Ak sa narodila počas Slnka a Mesiaca v 60-stupňovom uhle, ako je tomu päť dní po Nove, môže byť plodná keď Slnko a Mesiac budú v 60-stupňovom uhle každý mesiac a bez ohľadu na jej menštruačný cyklus. Ak chcete zistiť, kde boli Slnko a Mesiac v okamihu vášho narodenia, budete musieť dať astrológovi presnú informáciu pokiaľ ide o dátum, čas a miesto narodenia a požiadať o horoskop, ktorý vám tento uhol povie.

Podľa Jonášovho systému, žena vstupuje do plodného obdobia dva dni pred opakovaním slnečno/lunárneho návratu. Teda, ak využíva túto metódu ako prostriedok antikoncepcie, mala by uplatňovať abstinenciu (alebo nejakú inú formu antikoncepcie) 36 hodín pred a 12 hodín potom, čo uhol pominie. Francesca Naish, austrálska astrologička, ktorá sa špecializuje na zisťovanie dátumov počatia, navrhuje doplnenie bezpečného rozpätia života vajíčka a spermie pre možné chyby. (viď diagram). Výsledky sú 4-dňový mesačný interval, ktorý sa opakuje raz za lunárny mesiac, alebo raz za 29-1/2 dní.

 

Metóda lunárnych fáz

Ovulácia založená na hormonálnych zmenách počas menštruačného cyklu môže byť ovplyvnená Mesiacom práve tak ako stresom, zdravím a inými faktormi. Na druhej strane lunárny cyklus je konštantný, opakujúci sa 12 až 13 krát za rok. S výnimkou že plodné obdobie menštruačného cyklu je zhodné s lunárnym cyklom, žena bude mať dve plodné obdobia za mesiac, ktoré môže využiť alebo sa im vyhnúť. Pri sledovaní oboch cyklov, Dr. Kurt Rechnitz, ktorý rozpracoval prácu Dr. Jonáša, konštatuje 98% spoľahlivosť. Predpokladá 100% presnosť potvrdenia výsledkov meraním bazálnej teploty. Austrálska astrologička Francesca Naishová tvrdí, že ak sa dva cykly nezhodujú, tak lunárny cyklus zostáva len možnosťou uvoľnenia vajíčka. Ale pokiaľ ide o antikoncepciu, tvrdí, že je nevyhnutné zdržať sa sexu v dobe lunárneho návratu. Z týchto troch pravidiel, druhé je z astrologického hľadiska ďaleko najjednoduchšie určiť. Jednoducho povedané, ak bude počatie v okamihu, kedy sa Mesiac nachádza v tzv. mužskom alebo yang znamení (oheň a vzduch) bude to chlapec, zatiaľ čo počatie v okamihu, keď je Mesiac je v znamení ženskom alebo Yin (Zem a voda ), bude to dievča. Mesiac mení znamenie približne každých 2-1/2 dní. Párovanie lunárneho cyklu (pravidlo č. 1) s požadovaným znamením Mesiaca, aby sa zaručilo počatie môže trvať aj niekoľko mesiacov. Astrologické kalendáre, presne ukazujúce, v ktorom okamihu Mesiac vstupuje do nového znamenia, sú obľúbené položky v ezoterických kníhkupectvách a dokonca i v niektorých väčších reťazcoch ako je B. Dalton. Pokiaľ možno, pri tejto metóde práce by Mesiac nemal byť na hrote znamenia, t.j. prechádzajúci z jedného znamenia do druhého. Dr. Balogh, maďarský egyptológ, tvrdí, že Jonáš prebral svoju teóriu od starovekých Egypťanov, a že teória má najmenej 5000 rokov.

Vieme, že Jonášova metóda voľby pohlavia dieťaťa funguje, ale nikto vlastne nevie, prečo to funguje. Naishová špekuluje, že zemské magnetické pole je ovplyvnené fázami Mesiaca, čo hrá úlohu v oddelení mužského a ženského chromozómu nesúceho spermie. E.R. Schweigert, citovaný v Astrological Birth Control Sheilou Ostranderovou and Lynnom Schroederom, autormi, ktorí pôvodne uviedli Jonášovu prácu do pozornosti Západu, potvrdzuje použitie výberu pohlavia podľa lunárneho znamenia s 98% úspešnosťou. Verí, že ako Mesiac prechádza rozličnými znameniami zverokruhu, the acidita alebo zásaditosť maternice ovplyvňuje usadzovanie spermie.

H. L. Cornell, v svojom diele Medical Encyclopedia of Astrology, nevyhnutnosť pre každého, kto sa zaujíma o medicínsku astrológiu, píše: “Hviezdnu mapu oblohy je veľmi dôležité študovať ako pomoc poznania povahy a temperamentu človeka, ale aj diagnostikovanie ochorenia, ktoré nie sú osobitne uvedené ani viditeľné na grafe narodenia. Pomocou astrologických výpočtov som vedel presný dátum narodenia všetkých mojich štyroch detí, na rozdiel od dátumu, ktoré mi poskytol lekár!” Jonášov výskum a jeho boj o uznanie, je príbeh sám o sebe. Keď prvý raz prišiel so svojimi prvotnými tézami, poslal svoje údaje, prípadové štúdie a závery maďarskej Akadémii vied a Slovenskej akadémii vied. V tomto čase bol povzbudený pokračovať vo svojom výskume. Pokračoval vo výskume na vlastnú päsť, ale chýbali prostriedky. V roku 1960 dostal návrh, aby prišiel preukázať svoje teórie na kliniku gynekológie v Bratislave. Na klinike znovu porovnal svoje údaje s aktuálnymi údajmi od tehotných žien na pôrodníckom oddelení v Nitre. Ukázalo sa, že je presný v predpovedaní pohlavia deti v 83 zo 100 prípadov. Ďalšie zdokonalenie kozmických korelácií mali za následok 98% presnosť!

Medzitým sa hrnuli listy z Maďarska, Československa, východného a západného Nemecka od žien, ktoré hľadali pomoc ohľadom počatia, výberu pohlavia dieťaťa alebo antikoncepcie. Kozmogramy boli nakreslené a programy spracované bezplatne. Jonáš začal cestovať a prednášať o svojich myšlienkach a predstavách o biorytme. Noviny začali uverejňovať jeho výsledky a záujem verejnosti prudko stúpol. Ale v TBC Psychiatrickej kliniky, kde bol Jonáš jedným z vedúcich lekárov bol nabádaný, aby zastavil liečenie pacientov a liečil seba. Nepochybný odkaz bol, aby bol psychiater alebo astrológ, ale nie oboje. Keď sa Jonáš pokúšal získať financie pre svoje projekty, bol označený za pomäteného.

Napokon, aký vplyv by mohla mať astrológia na medicínu? Zoberúc si dovolenku, Jonáš išiel do Maďarska podstúpiť testy na preskúšanie jeho zdravého rozumu. Jeho prvá publikovaná kniha Zistenie období plodnosti u ženy, pohlavia a životaschopnosti plodu bola preložená do šiestich jazykov. Dokonca ani tak nedostal žiadnu finančnú podporu.

Napriek tomu, zopár kolegov riskovalo odsúdenie a podporovala Jonáša. V roku 1968, československé ministerstvo zdravotníctva založilo výskumné centrum pre plánované rodičovstvo Astra v Nitre. Za dva mesiace po jeho otvorení, centrum Astra spracovalo 9,000 kozmogramov. Medzitým, Ostranderová a Schroeder upútali istú pozornosť na Jonášove myšlienky v USA v svojej knihe Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain and later, Natural Birth Control.

Dr. Schweigart otvoril Astra International vo Viedni prednáša teóriu lunárnych fáz Dr. Jonáša a Dr. Reichnitz už len opakuje fakty. Nazdávame sa, že je takmer vedľajšie, či tieto fakty sú všeobecne akceptované alebo odmietnuté. Možno je na ďalšej generácii, aby to vyriešila. V priebehu dejín ľudstva sa často stalo, že nové poznatky boli v rozpore s prevládajúcimi názormi vo svete.

 _____________________________________

* uvedený mylne ako český, čo sa opakuje na viacerých miestach v článku.

Zdroj: Dr. Jonas Moon phase astro fertility method. (astroelite.com). Preložila L. Šusteková. Z pôvodného článku sú vynechané obrázky.