Adol Essence (Dospievanie)

Adol Essence má toto zloženie:

Billy Goat Plum

používa sa pri hanblivosti, neprijatí svojho fyzického tela, odpore voči sebe, averzii k sexu. Napomáha akceptovať svoje fyzické telo,  mať pôžitok zo sexuality.

Boab

uvoľňuje negatívne rodinné myšlienkové vzory, rozpúšťa negatívne minulé skúsenosti (napr. zneužívanie, predsudky a pod.)

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Dagger Hakea

odbúrava hnev, rozhorčenosť, zatrpknutosť voči blízkej rodine, priateľom, k bývalým partnerom, napomáha odpustiť, otvorene vyjadriť svoje pocity.

Five Corners

pôsobí na nedostatok sebaúcty, sebalásky, nízku sebadôveru. Pomáha človeku mať pozitívny  postoj k sebe samému, prijať seba samého, uvedomiť si svoje prednosti, ceniť si svoju vnútornú i vonkajšiu krásu.

Flannel Flower

pomáha odbúrať odpor k dotykom, posilňuje senzitivitu najmä u mužov a posilňuje jemnosť, citlivosť v dotykoch, radosť, dôveru, zmyselnosť.

Kangaroo Paw

esencia je pre ľudí, ktorí sa cítia spoločensky neobratní, nešikovní. Nevedia, ako vhodne komunikovať s inými ľuďmi. Môžu byť netaktní, pretože sú príliš zameraní na seba a tak nepostrehnú náznaky ľudí v svojom okolí a ich pocity.

Red Helmet Orchid

pomáha mužom vytvoriť so väzbu k svojmu dieťaťu resp. deťom. Pomáha mužom aj lepšie si zadeliť čas pre rodinu. Esencia je taktiež pre každého, kto má nevysporiadaný postoj k otcovstvu, alebo občasný či celoživotný spurný postoj k autorite, napr. nadriadeným, učiteľom štátnym orgánom a podobne.

Southern Cross

na mentalitu obete, neschopnosť prevziať zodpovednosť za seba, zatrpknutosť. Dáva vnútornú silu a pozitívny postoj k riešeniu životných problémov.

Sunshine Wattle

je pre tých ľudí, ktorí žijú v spomienkach, mysľou sú zväčša v minulosti, ich minulé skúsenosti negatívne ovplyvňujú prítomnosť, sú pesimistickí vo vzťahu k budúcnosti. Umožňuje žiť v prítomnom okamžiku, získať optimizmus do budúcnosti.

Tall Yellow Top

esencia určená pre stavy odcudzenia, kedy chýba pocit súnáležitosti, spolupatričnosti k rodine, pracovisku, k sebe, krajine. Často je výsledkom tohoto odcudzenia prevaha hlavy, rozumu nad srdcom. Keďže mnoho ľudí je v tomto stave dlho, esenciu je potrebné užívať dlhšie obdobie, niekedy 6-8 týždňov bez prestávky.