Sexuality Essence (Sexualita)

Sexuality Essence obsahuje kombináciou týchto kvetových esencií:

Billy Goat Plum

používa sa pri hanblivosti, neprijatí svojho fyzického tela, odpore voči sebe, averzii k sexu. Napomáha akceptovať svoje fyzické telo,   mať pôžitok zo sexuality.

Bush Gardenia

pre tých, ktorí vzťah považujú za samozrejmosť, sú unavení zo vzťahu, neuvedomujú si potrebu iných, sú príliš orientovaní na seba. Obnovuje záujem o iných, zlepšuje komunikáciu medzi partnermi, aj vzťahy.

Flannel Flower

pomáha odbúrať odpor k dotykom, posilňuje senzitivitu najmä u mužov a posilňuje jemnosť, citlivosť v dotykoch, radosť, dôveru, zmyselnosť.

Fringed Violet

pomáha pri strachu, šoku, traume, poškodení aury, vyčerpaní inými ľuďmi alebo situáciami. Odstraňuje účinky minulého alebo súčasného trápenia, lieči a ochraňuje auru, posilňuje duchovnú ochranu.

Little Flannel Flower

vhodná pri popieraní „vnútorného dieťaťa“ v sebe, prílišnej vážnosti u detí i dospelých. Napomáha prejaviť spontánne emócie, hravosť a bezstarostnosť, a pod.

Sturt Desert Rose

pomáha pri neopodstatnených pocitoch viny a ľútosti , pri prílišnom sebaobviňovaní. Posilňuje sebaúctu, ako aj schopnosť konať podľa svojho vnútorného presvedčenia a etiky.

Wisteria

pre ženy, ktoré sa cítia nesvoje v sexe a sexualite, pre sexuálne blokády rôzneho pôvodu,  prípadne problémy vyplývajúce z pohlavného zneužívania. Umožňuje naplňujúce sexuálne vzťahy, otvorenie sa potešeniu v sexuálnom živote.