Transition Essence (Zmena)

Transition Essence obsahuje esencie kvetov:

Autumn Leaves

pomáha pri problémoch prechodu z fyzickej úrovne na úroveň duchovnú, pustí a posunie ďalej v mŕtvom bode,  poskytuje podporu umierajúcim.

Bauhinia

pre tých, čo majú odpor voči zmene, pociťujú nepružnosť, nevôľu niečo zmeniť. Pomáha akceptovať a otvoriť sa zmene, prijímať nové koncepty a myšlienky bez problémov.

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Bush Iris

rieši problémy v súvislosti so strachom zo smrti, z prílišného materializmu a fyzična, potlačovania duchovného aspektu. Pomáha získať duchovný vhľad, porozumenie pre záležitosti presahujúce materiálny/fyzický svet.

Lichen

pre uvoľnenie éterického tela, odchod po smrti. Vhodná pre priestorové čistenie a tiež po náhlom úmrtí.

Mint Bush

na znepokojenosť, rozrušenosť, zmätok často spojený s prebudením našej spirituality, uvedomením si duchovných procesov. Uľahčuje iniciáciu spirituality, navodzuje pokoj, schopnosť nechať plynúť, vyjasnenie mysle.

Red Grevillea

vhodná pri veľkej citlivosti na kritiku a a ovplyvniteľnosti nepríjemnými ľuďmi, závislosti a spoliehaní sa na ostatných. Umožňuje získať silu odísť z nepríjemných situácií a byť imúnnym voči hodnoteniu svojej osoby druhými ľuďmi.

Silver Princess

pri bezcieľnosti, skleslosti, pocite prázdnoty, nedostatku životného smeru pomáha nájsť životný zmysel, životné zameranie a motiváciu.