Relationship Essence (Vzťahy)

Relationship Essence  je kombináciou týchto kvetov:

Bluebell

zbavuje obáv z nedostatku, sklonov k hrabivosti, hltavosti. Otvára srdce, odbúrava strach a emocionálne   blokády otvoriť sa druhým,  napomáha radosti, zdieľaniu.

Boab

uvoľňuje negatívne rodinné myšlienkové vzory, rozpúšťa negatívne minulé skúsenosti (napr.  zneužívanie, predsudky a pod.)

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Bush Gardenia

pre tých, ktorí vzťah považujú za samozrejmosť,  sú unavení zo vzťahu, neuvedomujú si potrebu iných, sú príliš orientovaní na seba. Obnovuje záujem o druhých ľudí, zlepšuje komunikáciu medzi partnermi, aj vzťahy.

Dagger Hakea

odbúrava hnev, rozhorčenosť, zatrpknutosť voči blízkej rodine, priateľom, k bývalým partnerom, napomáha odpustiť, otvorene vyjadriť svoje pocity.

Flannel Flower

pomáha odbúrať odpor k dotykom, posilňuje senzitivitu najmä u mužov a posilňuje jemnosť, citlivosť v dotykoch, radosť, dôveru, zmyselnosť.

Mint Bush

na znepokojenosť, rozrušenosť, zmätok často spojený s prebudením našej spirituality, uvedomením si duchovných procesov. Uľahčuje iniciáciu spirituality, navodzuje pokoj, schopnosť nechať plynúť, vyjasnenie mysle.

Red Helmet Orchid

pomáha mužom posilniť puto s jeho dieťaťom/deťmi a získať k nemu/nim väčšiu ohľaduplnosť. Je tiež pre každého s nevyriešeným postojom k otcovstvu a svojmu dieťaťu, alebo kto má občasný či celoživotný spurný, odbojný postoj k autorite napr. k   nadriadeným, učiteľom, štátnym orgánom a podobne.

Red Suva Frangipani

Umožňuje zvládať veľkú emocionálnu intenzitu, problémy a ťažkosti v súvislosti s rozchodom s partnerom, rozpadom vzťahu, alebo pri veľmi nestabilnom období vzťahu. Dáva vnútorný pokoj a silu ľahšie spracovať  a vyrovnať sa s enormným zármutkom, smútkom, rozrušením a neistotou bezprostredne po ukončení partnerského vzťahu alebo smrti milovaného človeka.

Wedding Bush

Pomáha pri ťažkostiach s prijatím záväzku, povinnosti, či už vo vzťahu, práci, rodine alebo osobných cieľoch. Vhodná aj vtedy, ak jeden alebo obidvaja jednotlivci sú si neistí, či dokážu prijať zodpovednosť vyplývajúcu z trvalého vzťahu. Tiež pre ľudí, ktorí idú neustále z jedného vzťahu do druhého alebo keď počiatočná príťažlivosť vzťahu klesá.