Purifying Essence (Čistenie)

Purifying Essence je zložena z austrálskych kvetov:

Bauhinia

pre tých, čo majú odpor voči zmene, pociťujú nepružnosť, nevôľu niečo zmeniť. Pomáha akceptovať a otvoriť sa zmene, prijímať nové koncepty a myšlienky bez problémov.

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Bush Iris

rieši problémy v súvislosti so strachom zo smrti, z prílišného materializmu a fyzična, potlačovania duchovného aspektu. Pomáha získať duchovný vhľad, porozumenie pre záležitosti presahujúce materiálny/fyzický svet.

Dagger Hakea

odbúrava hnev, rozhorčenosť, zatrpknutosť voči blízkej rodine, priateľom, k bývalým partnerom, napomáha odpustiť, otvorene vyjadriť svoje pocity.

Dog Rose

pomáha zbaviť sa bojazlivosti, plachosti, hanblivosti, neistoty, získať sebadôveru a odvahu.

Wild Potato Bush

pomáha pri pocitoch sklamania, frustrácie,  fyzických  obmedzeniach   prekonať ich, získať životný entuziazmus, posunúť sa ďalej.