Dynamis Essence (Životná dynamika)

Obsah kvetov v Dynamis Essence:

Banksia Robur

na skľúčenosť, letargiu, frustráciu. Obnovuje radosť zo života, entuziazmus, elán, záujem  o dianie.

Crowea

pomáha pri neustálom znepokojovaní sa, vnútornej labilite, pocite  “že nie je niečo v poriadku”, slabom trávení. Harmonizuje a centruje jedinca, navodzuje pocit vyrovnanosti.

Illawarra Flame Tree

pomáha pri pocite odmietania, prehliadania inými,  pocite izolácie, obavách z prevzatia zodpovednosti. Dodáva pocit sebaistoty, sebaprijatia a vnútornú silu, presvedčivosť.

Macrocarpa

pri vyčerpanosti, únave, prepracovanosti, strate životnej energie. Obnovuje nadšenie, vitalitu, vnútornú silu, vytrvalosť. Veľmi užitočná napr. pri rekonvalescencii.

Old Man Banksia

pri pocitoch ustatosti, unavenosti, letargii, skľúčenosti.  Obnovuje radosť a záujem o život;  prináša energiu a élan.

Yellow Cowslip Orchid

určená na prílišnú kritičnosť, sklon všetko posudzovať , na strojenosť vo vzťahu k ľuďom. Obnovuje dobromyseľnosť, nestrannosť, objektivitu a konštruktívny pohľad na vec.