Creative Essence (Tvorivosť)

Creative Essence  obsahuje tieto extrakty kvetov austrálskej buše:

Bush Fuchsia

pomáha pri nevyváženosti logického, racionálneho oproti intuitívnemu a tvorivému, pri ignorovaní podvedomých  pocitov ako aj pri ťažkostiach v učení sa. Umožňuje integrovať informáciu, napomáha rozvíjať intuíciu.

Crowea

pomáha pri neustálom znepokojovaní sa, vnútornej labilite, pocite  “že nie je niečo v poriadku”, slabom trávení. Harmonizuje a centruje jedinca, navodzuje pocit vyrovnanosti.

Five Corners

pôsobí na nedostatok sebaúcty, sebalásky, nízku sebadôveru. Pomáha človeku mať pozitívny  postoj k sebe samému, prijať seba samého, uvedomiť si svoje prednosti, ceniť si svoju vnútornú i vonkajšiu krásu.

Flannel Flower

pomáha odbúrať odpor k dotykom, posilňuje senzitivitu najmä u mužov a posilňuje jemnosť, citlivosť v dotykoch, radosť, dôveru, zmyselnosť.

Red Grevillea

vhodná pri veľkej citlivosti na kritiku a  ovplyvniteľnosti nepríjemnými ľuďmi, závislosti a spoliehaní sa na ostatných. Umožňuje získať silu odísť z nepríjemných situácií a byť imúnnym voči hodnoteniu svojej osoby druhými ľuďmi.

Tall Mulla Mulla

pre tých, čo trpia stresom, obavami zo spoločenského kontaktu s druhými ľuďmi, samotárstvom. Pomáha nadobudnúť pocit istoty, odvahu v kontakte s inými a zbaviť sa stresu v prítomnosti druhých, na verejnosti.

Turkey Bush

osvedčila sa pri zábranách a nedôvere vo svoje tvorivé schopnosti  Pomáha zlepšiť inšpiráciu, kreatívne sebavyjadrenie v rôznych oblastiach života,  veriť svojej schopnosti tvoriť.