Confid Essence (Sebadôvera)

zloženie Confid Essence:

Boab

uvoľňuje negatívne rodinné myšlienkové vzory, rozpúšťa negatívne minulé skúsenosti (napr. zneužívanie, predsudky a pod.)

Dog Rose

pomáha zbaviť sa bojazlivosti, plachosti, hanblivosti, neistoty, získať sebadôveru a odvahu.

Five Corners

pôsobí na nedostatok sebaúcty, sebalásky, nízku sebadôveru. Pomáha človeku mať pozitívny  postoj k sebe samému, prijať seba samého, uvedomiť si svoje prednosti, ceniť si svoju vnútornú i vonkajšiu krásu.

Southern Cross

na mentalitu obete, neschopnosť prevziať  zodpovednosť za seba, zatrpknutosť. Dáva vnútornú silu a pozitívny postoj k riešeniu životných problémov.

Sturt Desert Rose

pomáha pri neopodstatnených pocitoch viny a ľútosti, pri prílišnom sebaobviňovaní. Posilňuje sebaúctu, ako aj schopnosť konať podľa svojho vnútorného presvedčenia a etiky.