Calm and Clear Essence (Pokoj a vyrovnanosť)

Calm and Clear Essence obsahuje tieto esencie kvetov:

Black-eyed Susan

pre tých, čo sa neustále ponáhľajú, vždy sú v pohybe, ustavične sa za niečím ženú, pri netrpezlivosti. Pomáha  efektívne usmerniť energiu, obrátiť sa do svojho vnútra a dosiahnuť vnútorný pokoj, vyrovnanosť.

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Boronia

zbavuje utkvelých myšlienok, škodlivej ľútosti nad nedávno ukončenými vzťahmi. Pomáha získať pokoj, jasnosť mysle, vyčistenie nadbytočných myšlienok.

Bush Fuchsia

pomáha pri nevyváženosti logického, racionálneho oproti intuitívnemu a tvorivému, pri ignorovaní podvedomých  pocitov ako aj pri ťažkostiach v učení sa. Umožňuje integrovať informáciu, napomáha rozvíjať intuíciu.

Crowea

pomáha pri neustálom znepokojovaní sa, vnútornej labilite, pocite  “že nie je niečo v poriadku”, slabom trávení. Harmonizuje a centruje jedinca, navodzuje pocit vyrovnanosti.

Jacaranda

rieši nepokoj, nesústredenosť, náladovosť, uponáhľanosť, napomáha získať rozhodnosť,  pohotovosť v myslení,  rovnováhu.

Little Flannel Flower

vhodná pri popieraní „vnútorného dieťaťa“ v sebe, prílišnej vážnosti u detí i dospelých. Napomáha prejaviť spontánne emócie, hravosť a bezstarostnosť, a pod.

Paw Paw

používa sa na preťaženosť informáciami a problémami, ktorá sťažuje ich riešenie a schopnosť rozhodovať sa. Pomáha prijať a spracovať nové informácie a idey, nadobudnúť jasnú hlavu, koncentráciu pozornosti.