Travel Essence (Cestovanie)

Travel Essence pozostáva z týchto kvetových esencií:

Banksia Robur

na skľúčenosť, letargiu, frustráciu. Obnovuje radosť zo života, entuziazmus, elán, záujem o dianie.

Bottlebrush

pre tých, čo prechádzajú závažnými životnými zmenami v živote (napr. dospievanie, tehotenstvo, rodičovstvo, starnutie, umieranie a i.), majú zo zmien pocit ohromenia. Tiež vhodná na nevyriešené záležitosti s matkou. Napomáha vyrovnať sa so životnými zmenami, získať pocit pokoja, upevniť puto medzi matkou a dieťaťom.

Bush Fuchsia

pomáha pri nevyváženosti logického, racionálneho oproti intuitívnemu a tvorivému, pri ignorovaní podvedomých  pocitov, ako aj pri ťažkostiach v učení sa. Umožňuje integrovať informáciu, napomáha rozvíjať intuíciu.

 Bush Iris

rieši problémy v súvislosti so strachom zo smrti, z prílišného materializmu a fyzična, potlačovania duchovného aspektu. Pomáha získať duchovný vhľad, porozumenie pre záležitosti presahujúce materiálny/fyzický svet.

Crowea

pomáha pri neustálom znepokojovaní sa, vnútornej labilite, pocite „že nie je niečo v poriadku“, slabom trávení. Harmonizuje a centruje jedinca, navodzuje pocit vyrovnanosti.

Fringed Violet

pomáha pri strachu, šoku, traume, poškodení aury, vyčerpaní inými ľuďmi alebo situáciami. Odstraňuje účinky minulého alebo súčasného trápenia, lieči a ochraňuje auru, posilňuje duchovnú ochranu.

Macrocarpa

pri vyčerpanosti, únave, prepracovanosti, strate životnej energie. Obnovuje nadšenie, vitalitu, vnútornú silu, vytrvalosť. Veľmi užitočná napr. pri rekonvalescencii.

Mulla Mulla

rozpúšťa strach z ohňa a horúcich vecí, redukuje stres spojený s vystavením sa slnku a žiaru, ako aj  negatívne dôsledky ohňa a slnka (spáleniny, popáleniny).

Paw Paw

používa sa na preťaženosť informáciami a problémami, ktorá sťažuje ich riešenie a schopnosť rozhodovať sa. Pomáha prijať a spracovať nové informácie a idey, nadobudnúť jasnú hlavu, koncentráciu pozornosti.

Red Lily

na neurčitosť, váhavosť, zasnenosť, „hlavu v oblakoch“. Umožňuje spojenie s vyšším JA , ale zároveň žiť v prítomnom okamihu a „na zemi“.

She Oak

rozpúšťa úzkosť v súvislosti s neplodnosťou alebo ženskou hormonálnou nerovnováhou. Umožňuje emocionálne uvoľnenie sa pre otehotnenie, poskytuje hormonálnu podporu ženám.

Silver Princess

pri bezcieľnosti, skleslosti, pocite prázdnoty, nedostatku životného smeru,  pomáha nájsť životný zmysel, životné zameranie a motiváciu.

Sundew

na rozpoltenosť, nedostatok koncentrácie pozornosti, zasnenosť a fantazírovanie. Napomáha sústredeniu sa, venovaniu pozornosti detailom, prítomnosti.

Tall Mulla Mulla

pre tých, čo trpia stresom, obavami zo spoločenského kontaktu s druhými ľuďmi, samotárstvom. Pomáha nadobudnúť pocit istoty, odvahu v kontakte s inými a zbaviť sa stresu v prítomnosti druhých, na verejnosti.