Electro Essence (Elektrosmog)

Zloženie Electro Essence:

Bush Fuchsia

pomáha pri nevyváženosti logického, racionálneho oproti intuitívnemu a tvorivému, pri ignorovaní podvedomých  pocitov ako aj pri ťažkostiach v učení sa. Umožňuje integrovať informáciu, napomáha rozvíjať intuíciu.

Crowea

pomáha pri neustálom znepokojovaní sa, vnútornej labilite, pocite  “že nie je niečo v poriadku”, slabom trávení. Harmonizuje a centruje jedinca, navodzuje pocit vyrovnanosti.

Fringed Violet

pomáha pri strachu, šoku, traume, poškodení aury, vyčerpaní inými ľuďmi alebo situáciami. Odstraňuje účinky minulého alebo súčasného trápenia, lieči a ochraňuje auru, posilňuje duchovnú ochranu.

Mulla Mulla

rozpúšťa strach z ohňa a horúcich vecí, redukuje stres spojený s vystavením sa slnku  a žiaru, ako aj negatívne dôsledky ohňa a slnka (spáleniny, popáleniny).

Paw Paw

používa sa na preťaženosť informáciami a problémami, ktorá sťažuje ich riešenie a schopnosť rozhodovať sa. Pomáha prijať a spracovať nové informácie a idey, nadobudnúť jasnú hlavu, koncentráciu pozornosti.

Waratah

rieši stavy zúfalstva, beznádeje, neschopnosť vyrovnať sa s krízou, dodáva odvahu, húževnatosť, vieru, prispôsobivosť a posilňuje pud sebazáchovy.