Abund Essence (Hojnosť)

zloženie Abund Essence:

Bluebell

zbavuje obáv z nedostatku, sklonov k hrabivosti, hltavosti. Otvára srdce, odbúrava strach a emocionálne blokády otvoriť sa druhým, napomáha radosti, zdieľaniu.

Boab

uvoľňuje negatívne rodinné myšlienkové vzory, rozpúšťa negatívne minulé skúsenosti (napr. zneužívanie, predsudky a pod.)

Christmas Bell

esencia vhodná na akýkoľvek pocit strádania a nedostatku, chudoby. Pomáha človeku prejaviť svoje priania, harmonizovať schopnosť dávať a prijímať a vytvoriť predpoklady k spokojnosti.

Five Corners

pôsobí na nedostatok sebaúcty, sebalásky, nízku sebadôveru. Pomáha človeku mať pozitívny  postoj k sebe samému, prijať seba samého, uvedomiť si svoje prednosti, ceniť si svoju vnútornú i vonkajšiu krásu.

Philotheca

užitočná na prílišnú štedrosť, neschopnosť prijať uznanie. Napomáha rozvinúť schopnosť prijať oprávnenú  pochvalu, uznanie a lásku.

Pink Flannel Flower

vhodná pri pocite apatie a nudy zo stereotypie každodenného života, otrávenosti zo života. Otvára srdečnú čakru, umožňuje nadobudnúť pocit spokojnosti a  schopnosť  tešiť sa z maličkostí každého okamihu života.

Southern Cross

na mentalitu obete, neschopnosť prevziať  zodpovednosť za seba, zatrpknutosť. Dáva vnútornú silu a pozitívny postoj k riešeniu životných problémov.

Sunshine Wattle

je pre tých ľudí, ktorí žijú v spomienkach, mysľou sú zväčša v minulosti, ich minulé skúsenosti negatívne ovplyvňujú prítomnosť, sú pesimistickí vo vzťahu k budúcnosti. Umožňuje žiť v prítomnom okamžiku, získať optimizmus do budúcnosti.